Зачет сораулары.8 кл.

.

 

?

.

.

квадрат

Мисаллар китерегез.

> 0 булса,

= 0 булса,

< 0 булса квадрат тигезләмәнең ничә тамыры була?

6. Нинди тигезләмә биквадрат тигезләмә дип атала?

7. Нинди тигезләмә китерелгән ( китерелмәгән) тигезләмә дип атала? Мисал китерегез.

8. Квадрат тигезләмәнең кайчан бер тамыры була, ике тамыры була, тамырлары

булмый?

Нинди тигезләмә рациональ тигезләмә дип атала? Мисал китерегез.

чыгыгыз. Мисаллар китерегез.

Икенче коэффициент җөп булганда дискриминант һәм тамырлар табу формуласы.

Нинди тигезләмә иррациональ тигезләмә дип атала? Мисал китерегез.

 

 

 

 

 

Добавить комментарий