Browse Category: Виртуальная реальность

Змістовий модуль 2 (Витяг з програми)

Змістовий модуль 2.

Туристичні ресурси країв України

 

(Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька області) (4 год.)

 

и, національно-природні парки, пам’ятки природи.

).

замками України.

Музеї як об’єкти краєзнавчо-туристичної діяльності.

територіальна організація господарства, туристична інфраструктура, демографічна ситуація, структура населення, трудові ресурси та ін.

 

Семінарське заняття (2 год.)

 

туристичного регіону.

культурні ресурси краю.

3. Соціально-економічні умови та ресурси регіону.

 

:

Галичини.

 

:

Галичини.

2.Історико-архітектурний ансамбль Львова

 

Рекомендована література:

1.Антонюк-Гаврищук Є.І. Музеї Буковини. – Чернівці, 2007.

та куль­тура. – 1997. – № 2. – С. 30 – 49.

замок. – Львів, 1978.

Львів, 1991.

, 2003 (буклет).

. – Львів, 2004 (буклет).

Івченко А. Міста України. Довідник. – К.,1999.

Івченко А.С. Вся Україна. Путівник. – К., 2006.

вид. – К., 2007.

. Ужгород. – Ужгород,1990.

Лесик О.В. Замки та монастирі України. – Львів, 1985.

Мацюк О.Я. Замки і фортеці Західної України. Історичні мандрівки. – Львів, 2005.

Україна: скарби музеїв і заповідників. Путівник. – К., 1997.

. – Чернівці, 2007.

 

Житомирська та Рівненська області) (4 год.)

 

національно-природні парки, пам’ятки природи.

.

краєзнавчо-туристичної діяльності.

економічного розвитку, сучасна та перспективна територіальна організація господарства, туристична інфраструктура, демографічна ситуація, структура населення, трудові ресурси та ін.

 

Семінарське заняття (2 год.)

 

1. Природні ресурси Поліського туристичного регіону.

орико-культурні ресурси краю.

Соціально-економічні умови та ресурси регіону.

 

Завдання для самостійної роботи:

та її краєзнавчі туристичні ресурси.

 

:

парк.

Житомирщини.

Рекомендована література:

– С.21 – 28.

. – Володимир-Волинський, 2001.

нарис. – Житомир, 2003.

та культура. – Луцьк, 2012.

А. Луцький історико-культурний заповідник. – К., 1987;

Р. Луцьк : архітектурно-історичний нарис. – К., 1990.

. – Житомир, 2007.

: Наш світ, 2002 (буклет).

України. – Львів,1993.

: Наш світ, 2003 (буклет).

«К», 2001 .

Мацюк О.Я. Замки і фортеці Західної України. Історичні мандрівки. – Львів, 2005.

. – Львів, 1985.

Хмельницький, 1997.

. – Луцьк, 2000.

 

області) (4 год.)

 

. обл., Хмільнику Вінницьк. обл.).

р-н, с.Буша).

краєзнавчо-туристичної діяльності.

елення, трудові ресурси та ін.

 

Семінарське заняття (2 год.)

 

1. Природні ресурси Подільського туристичного регіону.

Історико-культурні ресурси краю.

3. Соціально-економічні умови та ресурси регіону.

 

:

туризму Тернопільщини.

Поділля.

 

:

Поділля.

2.Історико-архітектурний ансамбль Кам’янця-Подільського.

 

Рекомендована література:

. – Тернопіль, 2009.

1986.

Івченко А. Міста України. Довідник. – К.,1999.

Івченко А.С. Вся Україна. Путівник. – К., 2006.

Львів,1993.

42 – 47.

7.Любінська Л. Національний природний парк “Подільські Товтри” // Краєзнавство. – 1999. – № 1-4. – С.55.

 

(Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська області) (6 год.)

 

Природні ресурси Придніпровського туристичного регіону. Природно-кліматичні умови регіону. Заповідники, дендропарки, пам’ятки природи.

Історико-культурні ресурси регіону. Історико-культурні заповідники:

. І.К.Тобілевича.

Фортеці (фортечні споруди), палаци і монастирі як краєзнавчо-туристичні об’єкти регіону.

Музеї як об’єкти краєзнавчо-туристичної діяльності.

Соціально-економічні умови та ресурси регіону: економіко-географічне положення, транспортна доступність території, рівень її економічного розвитку, сучасна та перспективна територіальна організація господарства, туристична інфраструктура, демографічна ситуація, структура населення, трудові ресурси та ін.

 

Семінарське заняття (2 год.)

 

1. Природні ресурси Придніпровського туристичного регіону.

2. Історико-культурні ресурси краю.

3. Соціально-економічні умови та ресурси регіону.

 

:

Придніпров’я.

2.Курорти і курортні місцевості Київської області та їх роль у краєзнавстві.

Полтавщини.

Дендропарки Чернігівщини.

 

:

1.Історико-архітектурний ансамбль Києва.

Чернігова.

Черкащини?

на Черкащині.

Умань та парк «Софіївка».

 

Рекомендована література:

. – Чернігів, 2008.

України. – К., 1996. – С.106 – 111.

». – Ніжин, 2008.

України. – 1994. – № 3-6. – С. 57 – 62.

України. – 1996. – №3-4. – С.29 – 33.

, Ю.В.Павленко, О.Ю. Храмов. – К., 2005.

К., 1984.

8.Державний історико-культурний заповідник “Батьківщина Тараса Шевченка”. – Б.м., 2000.

. – Львів, 2013.

– К., 2008.

вид. – К., 2007.

, 2001.

1984.

14.Київ: Енциклопедичний довідник. – К., 1981.

храми). – К., 1999.

16.Київщинознавство: Посіб. для вчителя / За ред. І.Лікарчука. – К., 2001. – Вип. 1.

м. Києва. – К., 1998.

музеїв. – Переяслав, 2000.

Полтавщина: Енциклопедичний довідник. – К.,1992.

. – К., 2011.

Сапон В. Чернігів древній і сучасний. – Чернігів, 2003.

22.Требенюк Г.С., Демартино А.П., Коваль Р.М., Коротенко В.В., Ластовський В.В., Лук’яненко С.В. Героїзм і трагедія Холодного Яру. – К.,1996.

. – К., 1990.

Шулькевич М.М., Дмитренко Т.Д. Киев. Архитектурно-исторический очерк.-К.,1982.

 

 

Заява в Департамент ЖКГ (передача будинку на утримання ОСББ)

Директору департаменту житлово-комунального господарства міської

Чайці Р.В.

_________________________

_________________________

_________________________

________________

 

 

Заява

 

»)

 

Додатки:

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

»;

).

 

 

»

   

/

Зачет сораулары.8 кл.

.

 

?

.

.

квадрат

Мисаллар китерегез.

> 0 булса,

= 0 булса,

< 0 булса квадрат тигезләмәнең ничә тамыры була?

6. Нинди тигезләмә биквадрат тигезләмә дип атала?

7. Нинди тигезләмә китерелгән ( китерелмәгән) тигезләмә дип атала? Мисал китерегез.

8. Квадрат тигезләмәнең кайчан бер тамыры була, ике тамыры була, тамырлары

булмый?

Нинди тигезләмә рациональ тигезләмә дип атала? Мисал китерегез.

чыгыгыз. Мисаллар китерегез.

Икенче коэффициент җөп булганда дискриминант һәм тамырлар табу формуласы.

Нинди тигезләмә иррациональ тигезләмә дип атала? Мисал китерегез.

 

 

 

 

 

Задание на 14.03

1. сделать конспект, знать материал лекции

 

 

Тема 4: Макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS

 

1. Понятие МЭР

2. Совокупный спрос, факторы, влияющие на него

3. Совокупное предложение, факторы, влияющие на него

Эффект храповика

 

1. Понятие МЭР

Основная задача при осуществлении государственного макроэкономического регулирования — макроэкономическая стабилизация, т.е. достижение такого состояния, при котором отсутствуют как сильные спады, так и сильны «перегревы», бумы макроэкономической конъюнктуры.

, т. е. существует совокупная пропорциональность между:

— ресурсами и их использованием;

— факторами производства и результатами их использования;

— совокупным предложением и совокупным спросом;

— материально-вещественными и финансовыми потоками.

В экономической науке существует множество моделей макроэкономического равновесия, отражающих взгляды разных направлений экономической мысли на эту проблему:

– модель простого воспроизводства на примере экономики Франции XVIII столетия;

К. Маркс – схемы простого и расширенного капиталистического общественного воспроизводства;

В. Ленин – схемы капиталистического общественного расширенного воспроизводства с изменением органического строения капитала;

Л. Вальрас – модель общего экономического равновесия в условиях действия закона свободной конкуренции;

В. Леонтьев – модель «затраты – выпуск»;

– модель краткосрочного экономического равновесия.

 

Макроэкономическое равновесие является центральной проблемой общественного воспроизводства. Различают идеальное и реальное равновесие.

— достигается в экономическом поведении индивидов при полной оптимальной реализации их интересов во всех структурных элементах, секторах, сферах народного хозяйства.

Достижение такого равновесия предполагает соблюдение следующих условий воспроизводства:

Все индивиды должны найти на рынке предметы потребления;

Все предприниматели должны найти на рынке факторы производства

Весь продукт прошлого года должен быть реализован.

Идеальное равновесие исходит из предпосылок идеальной конкуренции и отсутствии побочных эффектов, что является нереальным, так как в реальной экономике не существует таких явлений как совершенная конкуренция и чистый рынок. Кризисы и инфляция выводят экономику из состояния равновесия.

макроэкономическое равновесие – равновесие, устанавливающееся в экономической системе в условиях несовершенной конкуренции и при внешних факторах воздействия на рынок.

авновесие – это равенство или количественное соответствие двух взаимосвязанных параметров в макроэкономике. На макроуровне различают частичное и общее равновесие.

· Частичным называется равновесие на отдельно взятом рынке товаров, услуг, факторов производства;

· Полное (общее) равновесие есть одновременное равновесие на всех рынках, равновесие экономической системы целиком, или макроэкономическое равновесие.

Полное экономическое равновесие — структурный оптимум хозяйственной системы, к которому общество стремится, но никогда его полностью не достигает в связи с постоянным изменением самого оптимума, идеала пропорциональности.

 

 

 

, факторы, влияющие на него

 

это величина запланированных расходов на товары и услуги в экономике в целом при данном уровне цен.

В структуре совокупного спроса выделяют:

− спрос на потребительские товары и услуги (C);

− спрос на инвестиционные товары (I);

− спрос на товары и услуги со стороны государства (G);

− чистый экспорт – разница между экспортом и импортом (X).

Таким образом, совокупный спрос можно выразить формулой:

AD = C + I + G + X

Если мы по вертикали отметим уровень цен (Р), а по горизонтали — выпуск продукции (Y), то есть ВВП, то, принимая различные значения уровня цен и выпуска, можно построить кривую совокупного спроса AD:

 

объясняется тремя эффектами.

(эффект процентной ставки) выражается в том, что с ростом цен растет спрос на деньги; при неизменном предложении денег растет ставка процента. Таким образом, сокращается объем инвестиций в экономику, а значит, сокращается и объем совокупного спроса:

AD↓

(реальных кассовых остатков, или богатства) означает уменьшение богатства, вызванное ростом уровня цен, что приводит к сокращению потребления и, следовательно, совокупного спроса:

.

Например, при повышении уровня цен вы сможете купить меньшее количество товаров и услуг на тот же денежный доход. При снижении уровня цен вы сможете купить большее количество товаров и услуг на тот же денежный доход. поэтому имеет место обратная зависимость между уровнем цен и величиной совокупного спроса.

чистого экспорта. Следовательно, сокращается совокупный спрос в национальной экономике:

.

При повышении цен на отечественную продукцию и при неизменных ценах на импортные товары последние становятся относительно дешевле. Все это ведет к тому, что спрос на импортные товары растет, а спрос на нашу экспортную продукцию падает. В результате состояние нашего внешнеторгового баланса ухудшается, то есть чистый экспорт как разница между экспортом и импортом уменьшается, что ведет к сокращению совокупного спроса.

неценовые факторы, которые смещают ее либо в сторону увеличения (вправо – вверх), либо в сторону уменьшения (влево – вниз).

Курс национальной валюты

 

 

 

3. Совокупное предложение, факторы, влияющие на него

 

Кривая совокупного предложения показывает зависимость общего объема предложения от общего уровня цен в экономике. Если по вертикали отметить уровень цен (Р), а по горизонтали — выпуск продукции (Y), то есть ВВП, то, принимая различные значения уровня цен и выпуска, можно построить кривую совокупного предложения AS.

 

существует прямая зависимость между уровнем цен и величиной совокупного предложения. Форма кривой AS отражает изменения издержек производства на единицу продукции при увеличении или уменьшении объема валового внутреннего продукта.

Вместе с тем в макроэкономической теории на кривой совокупного предложения различают три отрезка, отличающихся друг от друга поведением цен:

),

вертикальный отрезок (классический),

промежуточный отрезок (восходящий).

ВВП значительно ниже потенциального объема

ВВП приближается к потенциальному уровню

ВВП достиг уровня полной занятости

), либо в сторону уменьшения (влево).

Неценовые факторы, смещающие кривую совокупного предложения.

Повышения налогов с производства и реализации продукции.

Повышение стоимости сырья и полуфабрикатов.

Ввод в производство высоких, ресурсосберегающих технологий.

Заключение контракта на льготное приобретение сырья.

 

одах.

резках.

 

 

”.

 

сия:

 

приведет к увеличению реального ВНП.

 

увеличению реального ВНП, так и к увеличению уровня цен.

 

неизменности реального ВНП.

Любой из неценовых факторов, влияющих на спрос и предложение, может сдвигать кривые влево и вправо, в результате чего будет устанавливаться новая точка равновесия, соответствующая новым условиям.

5. Эффект храповика

 

школой. Он базируется на неэластичности цен в сторону понижения. Подобно храповому колесу, которое может вращаться только в одном направлении, цены также могут изменяться только в сторону повышения, а вот понизить цены достаточно сложно (отсюда название эффекта).

 

 

 

Эффект храповика.

 

. Несмотря на то, что это равновесное состояние, оно может находиться далеко от уровня полной занятости.

 

. задача достигнута.

 

Однако возможно, что правительству не удается поддерживать в дальнейшем совокупный спрос на новом уровне (нет возможности осуществлять большие государственные расходы, а других стимулов для совокупного спроса не возникает).

 

.

 

.

 

нию исходной ситуации.

 

 

(краткое определение самой модели), эффект храповика (кратко суть эффекта).

 

 

 

3. Задачи

ВНИМАНИЕ! По просьбе ряда студентов, скидываю задачи, которые мы УЖЕ решали!! + новые. Это задачи по первым трем темам!

Кто хочет – решайте!

 

 

дол., то расходы на оплату услуг составят…

 

 

дол., то потребительские расходы равны…

 

 

дол., то чистые инвестиции равны…

 

дол. Экспорт равен..

 

дол. Чистый экспорт равен…

 

дол., то импорт равен…

 

 

дол. Чистый национальный продукт равен…

 

дол., то национальный доход составляет…

 

Дол., то национальный доход составит…

   

 

дол. Национальный доход равен…

 

 

дол., то личный доход равен…

 

ВВП равен 240000 д.е. Амортизационные отчисления и косвенные налоги равны между собой и составляют в сумме 20% от национального дохода. Найдите национальный доход.

 

В 2016 году номинальный ВВП составил 400 млрд. руб. Через год дефлятор ВВП увеличился в 1,2 раза, а реальный ВВП вырос на 10%. Определите номинальный ВВП в 2017 году (2016 год – базовый).

 

В экономике ВВП составляет 4800 млрд. руб., потребительские расходы равны 2900 млрд. руб., государственные закупки товаров и услуг 1200 млрд. руб., стоимость потребленного основного капитала равна 350 млрд. руб. Определите величину чистых ин-

вестиций в экономике.

 

Домашние хозяйства в данном году израсходовали на товары текущего потребления 140 млрд. руб., на покупку товаров длительного пользования 95 млрд. руб., на оплату услуг 30 млрд. руб., на приобретение жилья 120 млрд. руб., на покупку ценных бумаг 10

млрд. руб. Рассчитайте величину потребительских расходов в экономике.

 

В течение двух лет объем номинального ВВП увеличился с 500 млрд. руб. до 560 млрд. руб. Дефлятор ВВП за эти же два года изменился со 125 до 140%. Сделайте вывод об изменении реального ВВП на основании соответствующего расчета.

 

В стране нет налогов. Какие из следующих показателей равны между собой: национальный доход, личный доход, личный располагаемый доход, чистый внутренний продукт?

 

Известно, что 1/12 часть ВВП идет на восстановление изношенного капитала, а ЧНП равен 300 млрд. руб. Найдите ВВП.

 

Косвенные налоги на бизнес составляют 10% от ВВП. За год их абсолютная величина увеличилась на 15%, а остальные компоненты ВВП не изменились. Найти относительное изменение ВВП.

 

 

дол., то дефлятор ВВП равен…

дол., а дефлятор ВВП — 160%, то номинальный ВВП составит…

 

. дефлятор ВВП увеличился в 2 раза, а реальный ВВП вырос на 20%. Номинальный ВВП 2015 г. составил…

 

 

Во вторник будет самостоятельная работа на расчет индексов цен и на расчет основных макроэкономических показателей!

 

 

Задачи по теме 4.

В таблице задана кривая совокупного предложения. Постройте ее график. Что вы можете сказать:

а) о величине потенциального ВВП;

б) уровне цен Р1;

в) уровне цен Р2;

г) объеме национального производства Q?

 

 

Р

1,6

1,8

2,2

1,6

2,4

Р1

Р2

AS

30

40

50

20

50

10

42

Q

 

 

руб. Уравнение кривой совокупного спроса AD сначала имело вид:

Y = 2480 — 200Р, но увеличение государственных закупок сдвинуло эту кривую в положение, описываемое уравнением: Y= 2560 — 200Р.

Нарисуйте график и определите равновесный ВВП и уровень цен в краткосрочном и долгосрочном периодах.

 

 

дол. Уравнение кривой совокупного спроса (AD) сначала

имело вид: Y= 4510 – 300P но увеличение индивидуальных налогов сдвинуло эту кривую в положение, описываемое уравнением: Y= 4390 — 300P.

Нарисуйте график и определите равновесный ВВП и уровень цен в краткосрочном и долгосрочном периодах.

 

Доп.информация на 11.03

Управление образования и науки Админситрации г.Сочи

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г.Сочи

ПЕРВЕНСТВО ЦДЮТЭ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

11 марта 2017 года г. Сочи, полигон «КУбанская»

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Документы:

• Уважаемые участники просим обратить ваше внимание на то, что без медицинского допуска ни один спортсмен не будет допущен до соревнований (взрослые и дети). Для работников ЦДЮТЭ на детей можно предъявить копии справок или допусков, подписанные Кегеян Т.Д., без предоставления оригиналов. Для всех других участников обязателен оригинал справки или меддопуска и копии, которые вы сдаетет в мандатную комиссию.

• Далее не забывайте страховаться от несчастных случаев на период соревнований. Оригинал мед.страховки обязателен, показывается на мандатной комиссии.

• Сообщаем, что стартовый взнос на участие в соревнованиях будет составлять 50 рублей 11 марта и 50 рублей 12 марта 2017 года на каждого участника для детских групп и 100 рублей на каждый день на каждого участника для групп МЖ18+(старше 18 лет). Стартовый взнос сдается на мандатной комиссии.

здание Центра детского и юношеского туризма и экскурсий г.Сочи (г.Сочи, ул.Орджоникидзе ,10)

стадион СОШ № 2 по адресу: г.Сочи ул.Кубанская, 4. Движения от Центра соревнований до старта всех участников только в сопровождении судьи.

Программа соревнований:

с 12.00    до 13.45      — работа мандатной комиссии по приему документов на 11 марта.

с 13-30          — выход групп к месту старта в сопровождении судьи .

с 14.00          — старт соревнований (массовый по каждой группе отдельно).

Мандатная комиссия: После прохождения мандатной комиссии руководитель команды получит техническую информацию, герметизированные карты и карточки участников. Последовательность прохождения дистанции для каждой группы участники наносят на карту и заполняют карточку участника самостоятельно.

ориентирование в заданном направлении в дисциплине спринт.

Парковая, много клумб, газонов, местных жителей, есть собаки. Газоны и клумбы ухожены и запрещены для бега: оливковый цвет на карте. По всей дистанции находяться судьи-контролеры.

Масштаб 1: 4 000 (в 1 см – 40 м), сечение рельефа 5 м, герметизирована. Формат А4. Печать цифровая.

ЦДЮТЭ г.Сочи со стороны Художественного музея. Прохождение финишного КП — 45 обязательно для всех групп и даже для сошедших участников.От КП 45 на финиш идет маркировка.

истанции:

15

компостером в карточке участника, полученной при прохождении мандатной комиссии.

— 1 час.

: Все судьи на КП обязаны прибыть к Центру соревнований 11 марта 2017 года к 13.00 и быть на дистанции до 15.30. Покидать место без разрешения начальника дистанции запрещено.

Подведение результатов по 11 марта 2017 года будет проходить до 13 марта 2017 года. Предварительные протоколы будут высланы на эл.почту руководителям после 13 марта 2017 года. Место и время награждения победителей будет сообщено дополнительно.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!

Разрешается бегать только по дорожкам, аллеям, асфальтовому и брусчатому покрытию.

Категорически запрещается перебегать по клумбам, газонам и цветникам.

Будьте взаимно вежливы к людям, находящимся на полигоне.

В случае получения травм необходимо обращаться к руководителям или к судьям.

Категорически запрещается бегать по территории строящихся объектов, и перелазить заборы и подпорные стены.

Переход улицы Курортный проспект только по подземному пешеходному переходу.

.

 

   Желаем удачи!

Доп.информация на 12.03

Управление образования и науки Админситрации г.Сочи

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г.Сочи

ПЕРВЕНСТВО ЦДЮТЭ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

12 марта 2017 года г. Сочи, полигон «Дагомыс»

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

до 21.00 10 марта для прохождения ее заочно. 12 марта на месте проведения соревнований до 11.00 необходимо будет сдать оригинал заявки и мед.допуски на всех участников и стартовый взнос в ГСК и получить карты, техническую информацию и карточки участников.

Документы:

• Уважаемые участники просим обратить ваше внимание на то, что без медицинского допуска ни один спортсмен не будет допущен до соревнований (взрослые и дети). Для работников ЦДЮТЭ на детей можно предъявить копии справок или допусков, подписанные Кегеян Т.Д., без предоставления оригиналов. Для всех других участников обязателен оригинал справки или меддопуска и копии, которые вы сдаетет в мандатную комиссию.

• Далее не забывайте страховаться от несчастных случаев на период соревнований. Оригинал мед.страховки обязателен, показывается на мандатной комиссии.

• Сообщаем, что стартовый взнос на участие в соревнованиях будет составлять 50 рублей на каждого участника для детских групп и 100 рублей на каждого участника для групп МЖ18+ (старше 18 лет). Стартовый взнос сдается на мандатной комиссии.

полигон «Дагомыс». Проезд до пос.Дагомыс со стороны Сочи до ост. «Пасека», далее перейти через трассу по пешеходному переходу со светофором на другую сторону. Далее вдоль трассы Лазаревская — Сочи в сторону Сочи по маркировке до Центра соревнований 10-15 минут. Со стороны Лазаревского до ост. «Охотничий магазин». Далее вдоль трассы Лазаревская — Сочи в сторону Сочи по маркировке до Центра соревнований 10-15 минут.

Программа соревнований:

11 марта

с 15.00    до 17.00      — работа мандатной комиссии по приему документов на 12 марта.

12 марта

с 11.00          — старт соревнований (интервальный на каждого участника).

Мандатная комиссия: После прохождения мандатной комиссии руководитель команды получит техническую информацию, герметизированные карты и карточки участников. Последовательность прохождения дистанции для каждой группы участники наносят на карту и заполняют карточку участника самостоятельно. Протокол старта на воскресенье 12 марта руководители получат 11 марта по электронной почте и по ватс ап в группе Педагоги Центра до 20.00.

ориентирование в заданном направлении в дисциплине спринт.

Склоны от очень пологих до крутых, обрывистых. Все ручьи преодолимы. Грунт мягкий, задернованный, редко — каменистый. Лес в восточной части карты по долинам ручьев лиственный, преимущественно спелый, парковый, без травы и подлеска, в западной он зарастает ежевикой. Несколько заброшенных чайных плантаций, показанные в карте «третьей» зеленкой — непреодолимы. По полянам, на линии электропередач, редко в лесу, встречаются заросли ежевики и колючей лианы сассапарели. Самая западная часть района соревнований — чайные плантации. В рядах чайных кустов повсеместно есть разрывы, которые и следует использовать для бега. Местность-закрытая на 70%. Сеть дорог и троп развита хорошо. В восточной и западной части карты, на высоте 3-5 м над землей, проходит труба сельского газопровода, не показанная на карте.

Масштаб 1: 5 000 (в 1 см – 50 м), сечение рельефа 5 м, герметизирована. Формат А4. Печать цифровая.

истанции:

16

компостером в карточке участника, полученной при прохождении мандатной комиссии.

часа.

Подведение результатов по 12 марта 2017 года будет проходить до 14 марта 2017 года. Предварительные протоколы будут высланы на эл.почту руководителям после 14 марта 2017 года. Место и время награждения победителей будет сообщено дополнительно.

Крутые незадернованные обрывы различной высоты, редко — заросли колючек, собаки в районе поселка.

   Желаем удачи!

“Актуальность полоролевого воспитания детей в современное время”

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №28»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:

воспитания детей в современное время”

 

 

 

 

 

 

 

 

по ВМР

Н.В. Сулейманова

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2014

Приветствие.

Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы собрались, чтобы посвятить время изучению весьма актуальной проблемы современной науки, психологии и педагогики – вопросу гендерного воспитания и обучения в условиях ДОУ.

Надеюсь, что встреча будет не только информационно насыщенной, но и интересной, доступной, а главное – познавательной и продуктивной — то есть мы все с вами сможем привнести что-то новое, разумное, полезное в свою педагогическую практику работы с детьми.

воспитания детей в современное время”

социализацию детей (рост материального равенства мужа и жены, от чёткого разделения семейных ролей к взаимозаменяемости хозяйственно-педагогических функций родителей, уменьшение авторитета отца и т. д.) В результате этого, содержание воспитания и образования ориентировано на возрастные и психологические особенности детей, а не на мальчиков и девочек.

В результате для многих мальчиков гендерная устойчивость формируется без участия мужчин. А женщины, по мнению ученых, правильно воспитывать мальчиков не могут, только по одной простой причине: у них другой тип мозга и другой тип мышления.

ними, так и при организации и руководстве различными видами деятельности на занятиях и в повседневной жизни.

При обучении детей важно учитывать, что девочки нуждаются в стимулах, в большей степени построенных на основе слухового восприятия. Мальчики плохо воспринимают объяснение воспитателя на слух и для них предпочтительнее использовать визуальные средства, построенные на зрительном восприятии.

При оценке поведения детей и результатов их деятельности (рисунка, лепки, аппликации, поделки, конструкции и т. п.) необходимо помнить, что девочки крайне чувствительны к интонациям, к форме оценки, для них очень важно, чтобы ими восхищались в присутствии других детей, родителей, сверстников. Для мальчиков наиболее значимым является указание на то, что он добился результата именно в этом: научился здороваться, чистить зубы, конструировать что-то и т. п. Каждый приобретенный навык, результат, который мальчику удалось получить, положительно сказывается на его личностном росте, позволяет гордиться собой и стремиться к новым достижениям. Но именно у мальчиков наблюдается тенденция к тому, что, добившись результата в каком-то виде деятельности, они так счастливы этим, что готовы конструировать или рисовать одно и то же, что позволяет им утвердиться в своих достижениях, но требует правильного понимания со стороны воспитателя.

Мальчики очень любят дружеские потасовки, что не является проявлением агрессии и создает у детей положительный эмоциональный фон. Взрослые не всегда правильно понимают потребность мальчиков в этих потасовках и резко прерывают их, лишая детей радости, которую они при этом испытывают. Особенно заметны различия девочек и мальчиков дошкольного возраста в игровой деятельности. Ученые отмечают разное содержание и игровые стили, которые часто не могут быть реализованы детьми в силу того, что воспитателям – женщинам ближе тихие игры девочек на семейно-бытовые темы. Шумные, наполненные движением игры мальчиков вызывают у воспитателей раздражение.

При совместном воспитании мальчиков и девочек очень важной педагогической задачей является преодоление разобщенности между ними и организация совместных игр, в процессе которых дети могли бы действовать сообща, но в соответствии с гендерными особенностями. Мальчики принимают на себя мужские роли, а девочки – женские.

Важной неотъемлемой частью работы воспитателей в ДОУ по гендерному воспитанию является вовлечение в эту работу родителей, и самое главное — мужчин!

По мнению ученых, наиболее благоприятным возрастным периодом для начала этой работы является четвертый год жизни.

Если в ситуацию не вмешаться, убеждены исследователи, в будущем просто некому будет строить семьи и рожать детей. Ведь, несмотря на то, что ежегодно «наверх» подаются сведения о количестве мальчиков и девочек, эти данные в учебно-воспитательном процессе практически не задействуются, и ведется практически «бесполое» воспитание.

“Starlight 6” Test 3 (Module 3)

“Starlight 6”

Test 3 (Module 3)

Use the past simple of the verbs.

The people … (bury) Tutankhamun in the Valley of the Kings.

Leonardo da Vinci … (study) painting in Florence.

He … (not\want) everyone to understand the notes.

He … (sketch) very accurate maps and … (design) a brilliant canal system for Florence.

Marco Polo … (travel) from Europe to China?

Alexander the Great … (know) the world and people.

Beethoven … (compose) music at an early age.

stions.

(Whom …)

(Where …)

raining the whole day yesterday. (When…)

(Who …)

(Did …)

The famous singer had a lot of fans. (Why …)

He wrote over 100 articles, when he was young. (What …)

.

This harvest … soon became a very important American tradition.

who started the Inca Empire.

A poisonous snake … Cleopatra.

Americans taught pilgrims to fish and hunt and … crops.

Thomas Edison … the light bulb.

Christopher Columbus … America.

of the verbs.

My family …(travel) abroad last Monday afternoon.

I …(do) my homework while my mum …(cook) dinner.

Boys … (play) football at 8 o’clock yesterday.

John … (repair) the car yesterday morning.

Granny … (watch) TV the whole day yesterday.

The strong wind … (blow) last Monday yesterday.

Match the words.

любопытный

идеальный

c.подробный

точный

5. e.талантливый

6.. невероятный

умный

Индивидуальное коррекционно — развивающе занятие с учащимся

– развивающее занятие.

Коррекция агрессивности и

детей.

Занятие 2.

: «На кого мы можем быть похожи….»

своими действиями, снижение двигательной расторможенности, негативизма.

Задачи:

коррекция эмоционально сферы ребенка;

знакомство с агрессивными эмоциями;

коррекция поведения.

Оборудование: магнитофон.

 

Ход занятия:

Приветствие.

(садится на кресло).

(Хорошо или плохо).

(да)

? (……)

(да)

(я — сажусь, мальчик – стоит, я — поднимаю правую руку, мальчик – левую, я — улыбаюсь, мальчик – хмуриться, я – приседаю, мальчик — прыгает).

(нет или да)

(да, видел).

(ребенок изображает мартышку, ходит по комнате, кричит, размахивается руками и т.д.).

(возможно, да или нет).

— А как себя ведет мартышка? Что именно делает? (кричит, кусает других, обзывается и т.д.)

(нет).

(нет).

(нет…..)

(да, кошек, собак).

.

(изображаем, что берем котенка, гладим его и т.д.)

(какой маленький, хорошенький, потерялся и т.д.)

(ясно, мальчик изображает, что поймал шишку, сжимает ее в ладонях, затем откидывает в сторону, отдыхает).

(устал).

ебенок садиться в кресло, отдыхает).

(это кто машет руками).

(машет руками, дерется).

(да, видел в мультфильме).

(ребенок изображает боксера).

(нет).

(ребенок ложиться на коврик, играет тихо музыка).

III. Заключительная часть.

(да, я даже сон видел).

(«Мальчик – наоборот», «Злая мартышка», «Бездомная кошка», «Игра с шишками», «Боксеры», «Спящая царевна»).

? (…….)

? (……)

? (……)

? (……)

— Спасибо за занятие, ты сегодня активно играл. Молодец! До свидания!

 

Индивидуальное занятие с ребенком 5 лет

Конспект образовательной деятельности

.

научить различать и называть предметы круглой, треугольной, квадратной формы.

Задачи:

, ассоциировать их с предметами.

Развивать мелкую моторику кистей рук, зрительную память и произвольное внимание.

Воспитывать интерес к дополнительным занятиям.

.

5 лет.

индивидуальный.

игровая.

 

Ход образовательной деятельности

Организационный момент.

светит там солнышко или идет дождь?

Светит солнышко.

тоже заглянуло солнышко (достаю солнышко из цветного картона и кладу в центр стола) для того, чтобы нам с тобой было тепло и радостно играть.

 

Развитие общей и мелкой моторики.

А сейчас наше солнышко поможет нашим пальчикам к работе.

Утро красное пришло,

Солнце ясное взошло.

,

И Даниила веселить.

(пальчики разгибаются по-одному)

Прилетели тучки,

Спрятались лучики.

(пальчики прячутся в кулачок)

 

Объявление темы образовательной деятельности.

Даниил, а тебе солнышко какую геометрическую фигуру напоминает?

Круг.

Правильно. Сегодня мы с тобой постараемся вспомнить названия геометрических фигур, которые раннее уже изучали.

— Скажи мне, пожалуйста, как называется эта фигура? (показ треугольника)

Треугольник.

Как ты это определил?

у него три вершины и три стороны.

Молодец!

(Затем показываю квадрат, прямоугольник и задаю вопросы аналогичные к треугольнику). Хорошо, а теперь мы поиграем в игру.

Игра «Наведи порядок»:

, и три коробки с наклеенными на них фигурами: треугольником, квадратом, кругом.

Даниил, дети сегодня играли, все фигуры разбросали и не убрали за собой. Помоги навести порядок и порадовать солнышко: разложи фигуры по коробкам – в коробку № 1 круги, в № 2 – треугольники, в коробку № 3 квадраты.

.

— Молодец, Даниил, ты справился с заданием.

.

. Твоя задача продолжить выкладывать узор, соблюдая очередность, цвет фигур. Будь очень внимателен.

— Ты сегодня всех нас радуешь своими успехами. Выполнил все правильно!

Физкультминутка:

— А теперь давай немного отдохнем.

Поклонись и улыбнусь.

.

(Ребенок выполняет задание).

— Молодец, Даниил, у тебя все получилось.

 

4. Итог образовательной деятельности.

Итак, давай вспомним, какие геометрические фигуры мы с тобой сегодня повторили.

круг, треугольник и квадрат.

Верно. Даниил, солнышку тоже понравилось, как ты работал, и оно тебе приготовило сюрприз (дарит солнышко в виде медальки).

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная беседа с родителями учеников

с родителями учеников

Для классного руководителя и учителя-предметника общение с родителями неотъемлемая и не всегда лёгкая часть работы. А ведь эффективность учебной деятельности зависит, в числе прочего и от взаимодействия школы и семьи учащегося. Поэтому очень важно правильно организовать индивидуальную работу с родителями

 Темы, имеющие проблемное содержание:

отношения с одноклассниками;

необходимость усилить контроль над ребёнком;

недостаток внимания и сочувствия к ребёнку

отношения ребенка к выполнению домашнего задания

Организация индивидуальной встречи с родителями:

заранее договориться о времени встречи;

чтобы никто не мешал;

разговор лучше проводить в присутствии ребенка

Приглашая родителей для беседы важно использовать правильные формулировки.

Например:

Я хотела (бы) с вами поговорить. Я думаю, ваш ребёнок мог бы учиться лучше. Давайте вместе подумаем, что можно сделать.

Мне хотелось бы с вами встретиться, обсудить трудности поведения вашего ребёнка посоветоваться, может быть, вместе придумаем, как ему помочь.

Не следует начинать разговор со следующих фраз:

У вашего ребёнка совсем плохие дела.

Ваш ребёнок совсем перестал учиться, ничего не делает.

Вы задумайтесь, скоро экзамены, а ваш, ведь не сдаст.

Построение беседы с родителями:

— Похвалить ребенка, обязательно сказать, что-нибудь хорошее про ребенка

за то, что пришёл (не важно, работает

только после пятого приглашения)

, что совместными усилиями удастся справиться с возникшими трудностями

, которые только можно найти.

: есть некоторые трудности и проблемы, которые мешают.

информацию про ребенка

Старайтесь сохранять дружеский, доверительный тон разговора, будьте готовы понять позицию собеседника. Поинтересуйтесь мнением собеседника, какой видится ситуация ему, и тут же спросите: «Как вы думаете, что можно сделать?» Обязательно выслушайте его до конца. Стараясь максимально приблизить собеседника к тому, в чём проблема и как её можно решить.

В разговоре уместны следующие высказывания:

)

Я сама мама и знаю, как это трудно, ведь идеальных ситуаций не бывает.

Это же ваш ребёнок, никто не знает его лучше, чем вы.

это ваша старость

В разговоре не стоит употреблять такие выражения, как:

Конечно, если ребёнком не заниматься, так он и будет одни двойки получать.

Меня не интересует, какие у вас проблемы на работе, значит, найдите возможности…

Если вас не устраивает наша школа, ищите другую.

 Для улучшения взаимоотношения взаимопонимания с родителями, позитивного общения постарайтесь:

избегать безапелляционных высказываний;

при беседе

не использовать обобщающих штампов;

оценивать ситуацию по принципу «здесь и сейчас»

не преувеличивать и не преуменьшать текущие трудности учащихся.

не сравнивать с другим ребенком.

нужная и интересная, но отнимающая много времени и энергии. 

но влияет на воспитания ребенка!

 

 

Индивидуальная АООП по предмету СБО, 1 класс, 8 вид.

 

Разработано

вида

Быстриченко Светланой Александровной

 

 

 

 

 

 

 

Оглавление

Пояснительная записка

Описание предмета «Социально-бытовая ориентировка (СБО)»

Характеристика ученика

Цели и задачи курса

Используемые методы и приемы

Планируемые результаты освоения программы

Количество учебных часов

Содержание рабочей программы

Поурочно – тематический план

Учебно-методический комплекс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка

(СПб, 2011).

Программа по СБО составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем СБО обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у учащихся с ограниченными возможностями здоровья необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.

При разработке индивидуальной рабочей программы учитывались индивидуальные психофизические особенности Даши Ц.:

Рост соответствует возрасту. Гармонически сложена. ДЦП. Самостоятельно не передвигается. Встает только на носочки при поддержке. Голову держит плохо и короткое время.

движение руками и ногами в виде сильных и ритмичных раскачиваний.

кулака для захвата предметов). Не способна удерживать предметы в руках.

Неконтролируемая саливация.

Зрительно-двигательная координация слабо сформирована – способна удерживать взгляд на предмете очень короткое время.

Эмоционально устойчива – эмоциональные реакции адекватны ситуации.

речь понимает на низком уровне: понимает инструкции «Возьми в ручку – положи». Экспрессивной речи нет.

Достаточно долго может удерживать внимание на заинтересованном предмете. В иных случаях наблюдается слабость концентрации и устойчивости внимания.

Работоспособность очень низкая.

Помощь взрослого не принимает.

Не ориентируется в пространстве, в схеме собственного тела.

 

Цели, задачи предмета:

Целью уроков СБО – подготовка учащихся к взрослой жизни через овладение ими навыками самообслуживания, общения, приспособление их к жизни в обществе, воспитание у них максимально возможного уровня самостоятельности.

Задачи изучения курса:

• формируются, затем уточняются и закрепляются основные бытовые умения и навыки, обеспечивающие постепенное вхождение в социальную жизненную среду;

• формируется, закрепляется и постепенно расширяется спектр социально-бытовых умений, навыков, операций, которые необходимы в процессе жизнедеятельности в разные временные периоды;

• формируются и вводятся в предметно-бытовое и межличностное общение с учетом индивидуальных особенностей учащихся невербальные и вербальные средства коммуникации.

Используемые приемы и методы:

• Наблюдение за действиями учителя;

• Выполнение действий вместе с учителем;

• Выполнение действий по подражанию;

• Дидактические игры.

Количество учебных часов:

часа в неделю).

Планируемые результаты освоения программы:

Обучающейся должен знать:

• Название одежды и обуви;

• Режима питания;

• Элементарных правил поведения;

• Название цветов светофора.

Обучающийся должен уметь:

• Ухаживать за одеждой и обувью;

• Узнавать продукты питания;

• Показывать виды транспорта;

• Рассматривать светофор.

 

Содержание рабочей программы

Темы разделов

Знания, приобретаемые в ходе изучения программы

Умения и навыки, приобретаемые в ходе изучения программы

1

Одежда и обувь

Знание названий одежды и обуви.

Навыки ухода за одеждой и обувью.

 

2

Питание

Узнавание продуктов питания по их названию или показу на пиктограммах.

Знание режима питания.

Умение узнавать продукты питания, узнавать, выделять среду прочих.

 

 

 

3

Культура поведения

Обучение соблюдению элементарных правил поведения.

Выполнение элементарных действий по уборке.

4

Транспорт

Обучение умению показывать виды транспорта.

Называние цветов светофора.

Называние видов транспорта. Наблюдение за транспортом на дороге. Рассматривание светофора.

 

 

 

 

Поурочно-тематическое планирование

Дата

Темы разделов

1

 

Ориентирование

 

2

 

Женский и мужской туалеты

 

3

 

Названия одежды.

Одежда и обувь.

 

4

 

Игры на распознавание одежды и обуви.

 

5

 

Уход за обувью.

Практические упражнения по уходу за обувью.

 

6

 

Продукты питания.

Узнавание продуктов питания по их названию и показу на пиктограммах.

 

7

 

).

Дидактическая игра «Обведи продукты к обеду»

 

8

 

Дидактическая игра «Часики»

 

9

 

Уборка в комнате

 

10

 

Виды транспорта.

 

11

 

Светофор.

Упражнения в назывании цветов светофора.

 

12

 

Различение верхней одежды и домашней.

Игра «Обведи по контуру и раскрась одежду для дома»

 

13

 

Дидактическая игра на распознавание видов одежды «Одень куклу на прогулку»

 

14

 

Средства ухода за одеждой.

Практические упражнения по уходу за одеждой.

 

15

 

Подготовка к приему пищи.

Ирга «Помоги кукле расставить посуду к обеду».

Игра «Обведи по контуру продукты, которые ты будешь есть на завтрак».

 

16

 

Поведение в столовой.

Закрепление умений пользоваться салфеткой.

 

17

 

Поведение пешеходов при переходе через дорогу.

Правильное поведение пешеходов на дороге.

 

18

 

Игра «Мы- пешеходы».

Игра «Наш помощник – светофор»

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс

 

и др. Социально-бытовая ориентировка в специальном ОУ 8 вида. М., Владос, 2003г.

С Вохранцева. Социально-личностное развитие детей. Екатеринбург, 2011г.

С.А. Львова Практический материал к урокам СБО в спец. ОУ 8 вида. М., Владос, 2005г.

М., Владос, 2010г.

С.Д., Исаева Т.Н. Изучаем обучая (самообслуживание) М., 2002 г.

6. Материал для практических занятий.

 

Именительный, родительный, винительный падежи одушевлённых имён существительных.

Именительный, родительный, винительный падежи одушевлённых имён существительных.

1.познакомить с приёмом различения одушевлённых имён существительных 2-го склонения в родительном и винительном падежах;

2.развивать умение различать имена существительные в родительном и винительном падежах с одинаковыми окончаниями.

3.воспитывать аккуратность, терпение, любознательность.

Формируемые УУД:

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; анализ, сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; синтез;

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;

постановка учебной задачи; сличение способа действия и его результата с заданным эталоном; оценивание качества и уровня усвоения материала;

: нравственно- этическое оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.

»

Ход урока.

омент.

Самоопределение к деятельности.

Пусть буквы и соединения в ваших тетрадях будут такими же красивыми.

буквы и сочетания букв.

кл

1

-Списать слова, подчеркнуть орфограммы.

-На какие две группы можно разделить данные слова?

-Прочитайте слова в родительном падеже, в винительном падеже.

-Как отличить винительный падеж от родительного падежа?

.

2

-Списать, вставить пропущенные буквы.

*проверка

абота в парах)

-Как определить склонение имён существительных?

-Как определить падеж имён существительных?

*проверка

В определении падежей существительных)

Трудно было отличить родительный падеж от винительного падежа.)

-Сформулируйте задачи урока.

Работа по теме.

именительного, родительного, винительного падежей одушевлённых имён существительных.

-Прочитайте имена существительные.

3

, трамвай.

Одушевлённые имена существительные и неодушевлённые имена существительные.)

словами укажите вопросы.

*Один ученик у доски.

кого?) слона, нет (кого?)слона

чителя

гронома

оробья

что?)день, нет (чего?)дня

что?)дождь, нет (чего?)дождя

что?)портфель, нет (чего?)портфеля

что?)трамвай, нет (чего?)трамвая

-Сравните окончания существительных в первом и во втором столбиках.

Окончания в первом столбике одинаковые, а во втором столбике разные.)

Отвечают на вопрос кого?)

.)

-Заполним таблицу.

 

Именительный падеж

Родительный падеж

Вопросы

 

 

Предлоги

 

 

Окончания

 

 

Роль в предложении

 

 

 

 

-В чём сходство этих падежей?

-Чем они отличаются?

-Допишите в столбиках существительные женского рода земля, сестра.

-Что вы заметили?

?

2)Работа по учебнику.

(по заданию коллективно)

-С каким приёмом вы познакомились?

(по заданию)

.Словарная работа.

приложение)

-Как называют работника, ухаживающего за овцами?

-Как называется выделанная овечья шкура?

-Как называется хлев, загон для овец?

-Составьте красивое предложение с любым из данных слов.

*Запись с комментированием.

*Определить падеж и склонение существительных.

как часть речи (из предложения записанного).

4)Самостоятельная работа.

*работа по вариантам

-Первый вариант выписывает существительные в В.П., второй вариант выписывает имена существительные в родительном падеже.

*два ученика работают у доски.

Слайд 4

*Сверка с доской.

4.Рефлексия.

5.Итог.

-Что нового вы узнали сегодня на уроке?

?

-Что на уроке было труднее всего.

.

словарные слова

 

 

 

 

 

Именительный, винительный падежи имен прилагательных в мужском и среднем роде. 4 класс

Ключник Е.Ю.

имён прилагательных мужского и среднего рода».

.

учащиеся научатся безошибочно определять и писать окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе в именительном и винительном падежах.

Формируемые УУД:

.-самостоятельное выделение и формулирование цели; построение логической цепи рассуждения;

выполнять учебные действия в устной и письменной речи;

.

-умение вести устный и письменный диалог; умение достаточно точно выражать свои мысли.

Ход урока.

1.Орг. момент.

— Несмотря что сегодня на улице мороз, мы будем работать весело и задорно. Потому что к нам еще пришли гости, поздоровайтесь с ними.

Смело иди вперёд,

Не стой на месте,

Чего не сделает один,

Сделаем вместе!

2.Минутка чистописания.

— Молодцы, приступаем к работе.

ойаяыйяяий

оеееые

)

сначала окончания имён прилагательных в мужском роде, затем в среднем роде в единственном числе.

ойыйий

ее

чередую до конца строки.

два словосочетания, где имя прилагательное было бы в форме мужского и среднего рода.

, подведение итогов, у кого были допущены ошибки, кто согласен с ошибками, давайте проверим.

3. Работа по теме урока.

.)

по алгоритму.

 являюсь…

               обозначаю…

               отвечаю…

               изменяюсь…

               связан…

в предложении…

 

выписывает им. прил. в форме м.р., а 2 вариант- выписывает им. прил. в форме ср.р.

— А теперь проверьте по эталону.

.

, чтобы не допускать ошибок на письме.

5. Продолжение работы по теме урока.

работаем с учебником.

С. 18 упр. 30.

что нужно сделать.

В форме какого рода, использованы имена прилагательные?

И.п. и В.п.)

ак определили?

очему вы сделали такой вывод, ведь окончания у них одинаковые?

имени существительному.

ьное будет тоже в этой же форме, что и имя существительное.

.

мы будем работать сегодня на уроке?

.

акие задачи себе поставим: узнать, научиться, закрепить.

— Молодцы, правильно.

упражнение.

Записываем стихотворение.

-Комментированное письмо.

.

(Работа у доски)

ыплют (что?) иней

ней (какой?) синий

снежок

а снежок (какой?) подсиненный

.

Задание №1.

ы.

гательных мужского рода.

— Запишите предложение с одним из словосочетаний.

Лёгкий отдых — …. Труд

асфальт

Сочный виноград — …. изюм

Широкий пояс — …. рукав

Крупная фасоль — … горох

Задание №2.

Прочитайте. Подчеркните главные члены предложения.

.

Строители построили новый дом.

.

Колючий ёж под берёзой устроил норку.

Задание № 3.

— Прочитай. Исправь ошибки.

— Определи падеж имён прилагательных.

 

.

был сильный туман.

емлю.

 

Задание № 4.

— Просклоняйте два словосочетания в форме мужского и среднего рода по падежам, выделите окончания имён прилагательных.

— С одним из них составьте предложение.

Зимний лес, яркое солнце.

Физкультминутка.

Групповая работа.

что написано предложением? (Нет)

Почему? Давайте вспомним, что такое предложение?

— Составьте предложения, запишите их и определите падеж имён прилагательных.

Лёгкое облако плывет по небу. Ветер гонит лёгкое облако.

 

по небу плывет облако Лёгкое

лёгкое Ветер облако гонит.

 

Белый снег укрыл землю. Солнце осветило белый снег.

 

укрыл Белый землю снег.

снег Солнце белый осветило.

 

Широко раскинул свои ветви старый дуб. Большой сугроб накрыл старый дуб.

раскинул свои Широко старый ветви дуб.

дуб Большой накрыл сугроб старый

 

Ледяной ветер носится между деревьями. Весеннее солнце растопит ледяной ветер.

 

носится Ледяной между ветер деревьями.

ледяной Весеннее растопит солнце ветер.

 

первый цветок.

 

од цветок снегом первый.

поляне первый.

 

Рад животный мир приходу весны. Весна разбудит весь животный мир.

 

животный Рад приходу мир весны.

Рефлексия.

Какую проблему сегодня решали?

— Выполнили вы свои задачи?

С чем не справились?

— Кто доволен своей работой на уроке?

Упр. 37 с.20