Browse Category: Атеизм

Заявка на Турнир

(http://dunay-arena.at.ua/)

Контактное лицо:

:

Состав команды:

 

 

игроков.

не достигшего совершеннолетия. Не могут принимать участие люди, рискующие своим здоровьем. Уровень турнира: любительский.

Задания

Кафедра права 805 ауд. У1.

Ткачев Максим Михайлович тел. 067-997-22-89

Требования:

заняттях (25 баллов)

(15 баллов)

темам 3 х 10 (30 баллов)

4. Тесты, один ответ = один бал (30 баллов)

 

• 95-100 ,баллов 5А

• 90 – 95 баллов 5В

• 80-90 баллов 4В

• 70-80 баллов 4С

• 60-70 баллов 3Д

• 40-60 баллов 3Е

Тема 1. Поняття й ознаки права як соціальної системи

Поняття права, його властивості, соціальна сутність і призначення. Об’єктивне та суб’єктивне право.

Функції та принципи права, їх поняття.

Норми права: поняття та ознаки, склад.

Правова система (поняття, структура).

Систематизація нормативно-правових актів, їх призначення, форми (способи) кодифікація, інкорпорація та консолідація.

 

Реферати:

Правові норми та норми моралі, їх взаємодія у регулюванні суспільних відносин.

Сутність норми права, та її місце в системі права.

Нормативно-правовий акт – основне джерело романо-германської правової сім’ї.

Галузі вітчизняного права, їх характеристика.

Основні засоби забезпечення верховенства закону в державному та суспільному житті.

Проблеми кодифікації законодавства.

 

Тема 2. Цивільне право України – галузь права

Предмет та метод цивільного права. Цивільні правовідносини, загальна характеристика.

єкт цивільного права.

Юридична особа: поняття, ознаки та види.

єкти цивільних правовідносин.

 

Реферати:

єкти цивільних прав.

Право власності та його форми.

Особисті немайнові права.

Підприємницькі товариства та їх види.

Державна реєстрація фізичної та юридичної осіб як суб’єктів підприємництва.

Акціонерні товариства.

 

основний вид цивільних правовідносин. Цивільно-правовий договір.

Класифікація правочинів.

та правові наслідки визнання правочину недійсним.

Цивільно-правовий договір, його ознаки та види.

Загальна структура цивільно-правового договору.

 

Реферати:

язання та їх види у цивільному праві.

Нотаріальні дії, які застосовуються до правочинів.

Застава.

Страхування.

Договір лізингу.

Договір франчайзингу.

Тема 4. Сімейні правовідносини

Поняття шлюбу. Порядок укладання та припинення шлюбу.

Рівність прав та обов’язків подружжя.

Позбавлення батьківських прав.

Опіка і піклування.

 

Реферати:

Усиновлення дітей громадянами України.

Аліментні права та обов’язки батьків і дітей.

Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей.

Визначення походження дітей.

Майнові права та обов’язки подружжя.

Шлюбний договір.

Опіка і піклування.

 

Тема 5. Трудові правовідносини

Загальна характеристика трудових правовідносин. Суб’єкти трудового права.

Поняття і значення трудового договору.

Поняття і види робочого часу і робочого дня.

Правове регулювання часу відпочинку.

 

Реферати:

Трудові спори.

Підготовка і підвищення кваліфікації працівників.

Пільги працівникам, які поєднують роботу із навчанням.

Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин.

Дисциплінарний проступок та його склад.

Заходи заохочення і порядок їх застосування.

 

Тема 6. Основи адміністративного права України

 

Загальна характеристика адміністративних правовідносин.

Поняття адміністративних правопорушень та їх види.

Види адміністративних стягнень.

Порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

 

Реферати:

Адміністративне затримання.

, склад и види адміністративних порушень.

Провадження у справах про адміністративне порушення.

 

Тема 7. Основи кримінального права України.

Поняття, ознаки та класифікація злочинів.

Стадії вчинення злочину

Мета і види кримінального покарання.

Види злочинів. Відповідальність за окремі злочини.

 

Реферати:

1.Злочин і кримінальна відповідальність.

2.Закінчений та незакінчений злочин: коли починається відповідальність.

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Відповідальність за окремі види особливо небезпечних злочинів.

 

 

 

 

(Цивільне право)

позов до готелю «Київ» про відшкодування вартості речей (пальто, костюму та електробритви), які були викрадені під час його проживання в готелі. Відповідач заперечував проти позову, посилаючись на те, що Сидоренко згідно з розпорядженням адміністрації готелю повинен був здати свої речі на зберігання в камеру схову, яка працює цілодобово. В іншому випадку адміністрація не несе відповідальності за зникнення речей. Крім, цього він послався на Правила проживання в готелях міста, які були затверджені головою держадміністрації міста, в яких зазначено, що готель не відповідає за втрату речей, не зданих до камери схову.

Адвокат Сидоренко звернув увагу суду на те, що розпорядження адміністрації готелю не є актом цивільного законодавства, крім того воно суперечить ст.. 975 ЦК, відповідно до якої готель відповідає за схоронність речей, внесених до готелю особою, яка проживає в ньому.

Вирішіть спір ?

 

якими неповнолітні вправі розпоряджатися самостійно.

Вирішіть спір ?

 

Громадянин України Вороненко уклав трьохмісячний контракт з американською будівельною компанією і виїхав на роботу до Ньою-Йорка.Під час трагедії, що сталася 11 вересня 2001 р., Ворененко, за свідченнями працівників компанії, знаходився на 81 поверсі Всесвітнього торгівельного центру, де виконував роботи в одному з офісів компанії «Майкрасофт». Після трагедії він більше не телефонував своїй дружині. На її запити уряд США повідомив, що серед поранених, а також загиблих Вороненка не знайдено. Дружина Ворененка звернулась до суду з заявою про встановлення факту смерті її чоловіка, оскільки її дітям повинна бути призначена пенсія у зв’язку з втратою годувальника. Також це необхідно для отримання страхової суми за договором особистого страхування, що був укладений її чоловіком.

На яке коло питань розрахована задача ? В чому полягає різниця між встановленням факту смерті та оголошеннями фізичної особи померлою ?

 

Фермер С. за договором зберігання передав до елеватора 50 т пшеничного зерна 2 сорту загальною вартістю 20000 грн. Окремий договір було укладено на зберігання 2 т зерна пшениці твердих сортів, яке він закупив на насіння за кордоном на сільськогосподарській виставці. Вказане сортове зерно він мав намір засіяти та згодом замінити культивовані ним вітчизняні сорти пшениці. Внаслідок різних суб’єктивних та об’єктивних причин (тепла зима, постійна вологість повітря, дах складу, що протікає) до весни зерно попріло і втратило придатність для використання за призначенням. Комісія районного управління сільського господарства па підставі лабораторних аналізів з’ясувала, що зерно придатне тільки на фуражні цілі та вартість його знизилась в декілька разів. Фермер зажадав від керівництва складу повернення зерна обох видів належної якості та кількості.

Вирішіть спір. У чому головна відмінність між родовими та індивідуально визначеними речами ?

ЗАДАЧІ (Сімейне право)

На позов Трохименка Суворова подала зустрічний позов, в якому вказала, що відмовилась від реєстрації шлюбу, бо дізналася про деякі обставини особистого життя свого нареченого. Як вона з’ясувала, в селі, де мешкають батьки Трохименка, є жінка, з якою він був у фактичному шлюбі більше двох років. Трохименко має маленьку дочку яку він відмовився утримувати. Така поведінка її нареченого і відвернула її від укладання шлюбу. Тому Суворова просила суд не розривати договір дарування, тим більше, що каблучку вона вже продала, грошей на відшкодування Трохименку її вартості не має. Крім того, Суворова вважає, що колишній наречений повинен відшкодувати моральну шкоду, яку він їй завдав.

?

 

бу.

Чи правильним є рішення суду ? Дайте пояснення.

 

У будинку в зимовий час холодно, відсутня їжа. До дитячого садочку хлопчик приходить недоглянутим, брудним, часто голодним. Повнолітній батько хлопчика зловживає спиртними напоями і періодично відсутній вдома.

Чи правильне рішення суду ?

Назвіть підстави позбавлення батьківських прав.

Розкрийте правові наслідки позбавлення батьківських прав.

 

Трудове право

наказом його звільнено за угодою сторін ще вчора.

Як вирішити цей спір?

 

зі скаргою на дії власника.

Яку відповідь повинен дати прокурор?

 

зв’язку з тим, що він знайшов інше місце роботи. Власник 25 березня видав наказ про звільнення Кисіля за власним бажанням. Кисіль оскаржив це звільнення, пояснюючи, що перейти на нове місце роботи він збирався в січні, а зараз воно вже зайняте.

Чи підлягає вимога задоволенню?

 

тров має вищу освіту та безперервний стаж роботи за фахом. Ключко має таку ж саму освіту, певний стаж роботи і утримує трьох неповнолітніх дітей.

Яку відповідь повинен дати ним юрист?

 

має на утриманні двох малолітніх дітей, а залишений на роботі Гущін працює тільки один рік, самотній і має дисциплінарне стягнення.

Як треба вирішити справу?

 

було звільнено за систематичне порушення трудової дисципліни на підставі п.3 ст.40 КЗпП. Галіч звернувся до суду з позовом про поновлення його на роботі.

?

 

позовній заяві про поновлення на роботу вона повідомила, що є єдиним працездатним членом сім’ї, на її утриманні знаходиться двоє неповнолітніх дітей.

Як повинен вирішити справу суд?

 

Тіщенко, яка працювала майстром, 2 серпня подала заяву про звільнення за власним бажанням і наступного дня припинила роботу. 15 серпня за згодою профспілкового органу, вона була звільнена за прогул. Тіщенко звернулась до суду з позовом про зміну формулювання причини звільнення.

?

 

Завідуюча дитячою поліклінікою Амосова грубо поводилася з хворими дітьми та їх батьками. На неодноразові скарги головний лікар заходів не вживав. Про це було надруковано в місцевій газеті. На підставі статті Амосова була звільнена за ст.45 КЗпП України. Вона звернулась з позовом до суду.

?

 

Корчак подав заяву про звільнення за власним бажанням 8 серпня. 9 жовтня він залишив роботу, але трудова книжка йому не була видана. Власник вважав, що Корчака треба звільнити за прогул. Корчак заперечував і звернувся до суду.

?

ЗАДАЧІ (Кримінальне право)

гельман.

Чи правильним є рішення слідчого?

пні питання.

шення повинно бути прийнято по цій справі?

Варіант: на момент набуття чинності КК України 2001 року Олійник вже відбув покарання, призначене йому за ч. 3 ст. 125 КК України 1960 року і мав судимість.

ти прийнято?

лорусії.

дальності в Україні?

Вирішіть питання про відповідальність Купрєєва та Уткіна.

пив гроші та хутко зник.

Як з’ясувалось пізніше, основні гроші були сховані в іншому місці.

яння малозначним і застосувати до нього ч. 2 ст. 11 КК України? Якщо ні, то чому? Які обов’язкові умови застосування ч. 2 ст. 11 КК України?

Від сильного пориву вітру Сорокін не втримався на ногах на слизькому тротуарі і, падаючи, завдав середньої тяжкості тілесне ушкодження чужій дитині.

Чи є об’єктивна сторона злочину в поведінці Сорокіна?

сунки з Поповим, застрелився.

ає спосіб його вчинення?

 

Животный мир Урала

СОДЕРЖАНИЕ

Введение   2

I. Животный мир нашего края.   3

. Птицы нашего края   13

Эвристические задания по теме «Природа Урала»   21

Заключение   33

Список использованной литературы   33

 

ведение

Родной край! Здесь мы родились и живем, здесь мы впервые ощутили ласковый свет солнца, здесь мы начали узнавать окружающий мир.

все необходимое для жизни. Мы дышим воздухом, утоляем жажду водой.

реки.

Природа – мать красоты, источник радости и вдохновения.

Замечательный писатель М.Пришвин писал:

«Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять, их надо открывать и показывать.

Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши водоемы. В лесах, горах обитают разные ценные животные – будем охранять наши леса и горы.

Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу – значит охранять Родину!».

Мы живем на Среднем Урале в Свердловской области. Богат и разнообразен животный мир нашей области.

Цель нашей работы – познакомить с миром животных и птиц Среднего Урала.

 

 

осомаха

 

Местное русское название – россомага, в Северном Предуралье – гнусина, у ненцев – ингиней, у манси – тулмах.

рю пережить зиму.

е на бедрах, боках и хвосте.

и со слабо выраженными полосами.

маха в глухих лесах и в тундре Полярного, Северного и Среднего Урала. В окрестностях города Нижнего Тагила встречаются единичные особи. Обычно росомаха устраивает убежища в расщелинах скал, среди камней, под корнями вывернутых деревьев.

большие расстояния.

.

Возможно, и не без основания росомаха считается «вредным» хищным животным.

канчивает свой обед.

собакам все же удается загнать росомаху на дерево, она становится легкой добычей охотника.

В феврале-апреле у росомахи появляются детеныши, их обычно 1-4; новорожденные покрыты волосами темного цвета, но уже недели через 3-4 их окраска светлеет и становится похожа на взрослую.

исица

Местное русское название – лисица, лиса; у ненцев – тёне, у башкир – телька.

белый конец хвоста, темную окраску ушей и передней стороны лапок. Известно 11 видов лисиц.

В окрестностях города Нижнего Тагила живет лисица обыкновенная, ее еще называют красной. Именно эту обыкновенную красную лисичку зовут рыжей плутовкой, кумушкой, Патрикеевной. Ее считают хитрой и вороватой, но при всем при том, сообразительной, осторожной – и все это не без основания.

 

В день ей требуется 15-20 грызунов. Поджидая добычу, лисица прижимается к земле, сливаясь с окружающей средой, терпеливо выжидает и неожиданно прыгает. Особенно красиво лисица «мышкует» зимой. По снежному полю деловито трусит яркий «огонек», вот он замер на секунду, взметнулся молнией, и лисичка нырнула головой в снег, только хвост мечется по поверхности.

В то время, когда у лисиц нет молодняка, они в поисках пищи часто совершают переходы из одного района обитания в другой.

У лисицы очень хороший слух: самый тонкий писк, шорох мышиного хвоста не останется незамеченным. Также лисицы отличаются прекрасной зрительной памятью. Она хорошо знает свой охотничий участок. Кумушка делает запасы «на черный день» и всегда легко их отыскивает.

­зом попадаются молодые животные (в возрасте до двух лет).

ысь

.

легко может продвигаться по глубокому снегу.

 

 

лиственные леса.

Охотится таким образом рысь на зайцев, на молодых диких оленей и лосей, а из птиц – на глухарей, тетеревов, куропаток и пр. Падали рысь не ест.

. Вот это слух!

После еды рысь «точит когти» о стволы деревьев, сдирая кожу и отмечая таким образом свой охотничий участок.

Но бывают и неудачные охоты на зайцев и копытных, тогда рысь довольствуется мышами и птицами, ест белок и другую живность. При малой численности зверья и непогоде рыси могут голодовать. Тогда они выходят на поля, к окраинам населенных пунктов.

.

аячьи

В окрестностях Нижнего Тагила обитает 2366 зайцев-беляков. Зайцы – род семейства зайцевых. Беляк получил свое название благодаря белоснежному зимнему меху. Только кончики ушей остаются у него черными весь год. Всем известна сезонная смена окраски зайцев-беляков: летом мех у них рыже-бурый. Обе шубки белая и рыже-бурая помогают зверьку маскироваться под общий фон местности и укрываться от врагов.

достигают 5-ти килограмм. Заяца-беляка можно встретить как в лесу так и на открытых местностях – на полях, но все же этот грызун предпочитает слиться в лесах с хорошо развитым подлеском.

. Заяц при передвижении выбрасывает вперед задние длинные лапы, а передние ставит за ними.

Всем хорошо известна способность зайцев запутывать свои следы, устраивая заячьи петли, свернув с основного пути в сторону, заяц пробегает некоторое расстояние, потом возвращается обратно по своим следам и прыгает далеко вперед. Получается, что след свернул, ушел в сторону, да и оборвался. Иногда перед тем, как залечь в укромном месте, заяц делает несколько петель, окончательно сбивая преследователя с толку.

. Быстрый бег и осторожность главное средство защиты от многочисленных врагов (лисицы, рыси, волка, совы, ястреба, филина, человека).

Зайчата растут очень быстро, чему способствует высокая жирность молока матери – у беляка она достигает 15%. Через несколько дней молодые зайцы начинают питаться растительной пищей. Заяц-беляк один из важных объектов любительской и промысловой охоты.

д) Горностай

В окрестностях Нижнего Тагила обитает около 60 особей горностая.

), очень короткие лапы с острыми тонкими когтями (на Урале и в Западной Сибири обитает самая крупная разновидность горностая – западно-сибирский, или тобольский горностай).

Окраска меха покровительственная: зимой чисто белая, летом двухцветная — верх тела буровато-рыжий, низ желтовато-белый. Зимняя окраска характерна для районов, где минимум 40 дней в году лежит снег. Кончик хвоста чёрный в течение всего года. Географическая изменчивость качества зимнего меха, окраски летнего меха и размеров тела позволяет выделить порядка 26 подвидов горностая.

Особенно красиво выглядит горностай зимой, когда он соперничает с белизной снега своей белой шкуркой, на которой отчетливо выделяются только черные конец хвоста, нос и бусинки глаз. Летом окраска зверя совершенно иная: верхняя часть тела и бока у него буровато-коричневые, а нижняя – белая или желтоватая.

захламленные гари, долины рек, в лесостепи – колки, заросли кустарников по берегам различных водоемов, в степи в поймах рек и озер. Здесь в кучах камней и хвороста, под корнями деревьев, в норах грызунов горностай устраивает свое гнездо. Горностай – типичный хищник, его добычей служат мелкие грызуны, землеройки, различные птицы, лягушки, насекомые. Нередко он нападает на более крупных животных (зайцев, рябчиков, тетеревов) и обычно выходит победителем.

Горностай является объектом промысла (мех используется как отделочный). Полезен уничтожением мышевидных грызунов.

нашего края

Почти вся территория Среднего Урала располагается в зоне лесов. На югозападе и юго-востоке, где климат теплее и суше, лес сменяется лесостепью. Лесная зона характеризуется преобладанием хвойных лесов. Леса — одно из главных богатств Среднего Урала. В лесах Урала живут глухарь, рябчик, тетерев, зяблик, иволга, кедровка, филин, совы и много других птиц.

В верхнем горном поясе встречается дятел, кукушка, филин, ястреб, снегирь, синица.

В лесостепных районах области фауна носит смешанный характер. Среди птиц много полевых жаворонков, есть куропатки, а из хищников — подорлик, орел-балабан, ястреб-тетеревятник и перепелятник.

а Среднем Урале густая речная сеть, много озер и искусственных водоемов — прудов и водохранилищ. Реки Среднего Урала характерны медленным, спокойным течением. У озер-стариц, зарастающих водоемов и на болотах немало водоплавающих птиц: чомга, цапля серая, выпь большая, утки (кряква, шилохвость, чирок), дикие гуси.

Для того, чтобы поподробнее рассмотреть все виды птиц Среднего Урала требуется написать не одну книгу, поэтому мы остановимся лишь на наиболее интересных из них.

Чтобы не привлекать внимания к своему гнезду, многие виды приближаются к нему под водой.

Большая поганка интересна своеобразным способом защиты птенцов от пернатых хищников, которых всегда бывает достаточно в местах ее обитания. В отличие от уток и лысух поганка вместе с пуховыми птенцами далеко уплывает от камышовых зарослей на середину плеса и не проявляет беспокойства при появлении болотного луня или другого хищника. Только при явном намерении последнего напасть на выводок она ныряет, показываясь через некоторое время на несколько десятков метров в стороне. Вместе с нею ныряют и птенцы, но не самостоятельно, предварительно забравшись на спину и спрятавшись в ее оперении. Птенчики настолько плотно застревают в густых перьев, высунув лишь кончик клюва, что птица спокойно ныряет с драгоценной ношей, не боясь потерять ее под водой. Хищники, видимо, по опыту знают неуловимость выводков поганок и обычно не пытаются их преследовать. Есть наблюдения, что поганки могут даже перелетать с птенчиками на спине.

(Ardea cinerea)

 

Достраивают, перестраивают или подновляют гнездо цапли-супруги сообща и без ссор.

После вылета птенцов цапли держатся семьями, иногда собираются в крупные стаи, но нередко можно видеть и одиночных птиц.

Цапля ловит рыбу только мелкую, в хозяйстве маловажную — сорную, длиной не больше чем в ладонь. Клюв в воду неглубоко погружает. Не ныряет. Рыба ей чаще попадается больная, заразная для рыбных стай. Когда цапля купается, вода вокруг сереет, словно от пыли. Цапли не смазывают перо жиром. Они его припудривают. У цапель на груди и в иных местах (на животе, по бокам гузки, у абу-маркубов — на спине) спрятаны под перьями пучки очень ломкого пуха (у большинства цапель их не менее трех пар). Концы его постоянно крошатся на микроскопические роговые чешуйки, в тысячу раз мельче миллиметра. Цапля, подцепив этот порошок клювом и когтями, посыпает им перья.

перьям.

 

Самец окрашен в бурые, черные и темно-серые тона, с белыми пятнами на брюхе и на нижней стороне крыла, мощным светлым клювом. Самка буровато-рыжая с черной рябью.

Летом питается травой, семенами, ягодами; зимой — хвоей сосны, почками осины и лиственницы.

Гнездится как в хвойных, так и смешанных лесах. Из хвойных лесов предпочитает сосновые боры. Для выстилки гнезда использует стебельки, ветки. Гнездо представляет собой небольшое углубление в почве. Кладка чаще всего из 6-8 яиц желтовато-белого цвета с бурыми пестринами. По размерам яйца глухарей сходны с куриными.

Глухарь — птица почти оседлая; в течение года он кочует на сравнительно небольшом участке. Всю холодную половину года они питаются сосновой или кедровой хвоей, охотно заглатывают также зеленые шишечки кедра, ягоды можжевельника и рябины. Ночуют глухари или в кронах густых деревьев (елей, кедров, пихт), или, если выпал глубокий и мягкий снег, закапываются в него, подобно тетеревам.

Подойти к глухарю легче всего на току. Обычно очень осторожный, он во время скирканья не слышит не только подозрительных шорохов, но даже сильного шума.

и начнут петь все лесные птицы.

.

 

) Кукушка

 

 

 

Самцы и самки у многих похожи, у самок наших кукушек больше бурых тонов в оперении.  Кормятся в основном насекомыми, некоторые едят ягоды, плоды, лягушек, ящериц, разоряют чужие гнезда. Многие виды поедают «лохматых», покрытых щетинками гусениц, которых другие птицы не трогают. И в этом польза от кукушек. После такого лакомства, съеденного во множестве, вся внутренняя поверхность желудка кукушки бывает сплошь утыкана щетинками гусениц. Периодически птица выбрасывает через рот эти щетинки вместе со слоем желудочной выстилки.

опускает вниз голову, упирается лбом в дно гнезда, и вдруг резко откидывается назад. Птенец, который сидел у него «на закорках», летит вверх, а затем падает вниз, на землю. Птенец-носильщик минут десять-пятнадцать отдыхает и вновь поднимается на неокрепшие ножки. Пятится задом, подползает под другого своего соседа, вскидывает его на спину и тащит к краю гнезда. Рывок — и еще одна жертва летит «за борт».

Так кукушонок расправляется со сводными братьями. Не успокоится, пока не выкинет всех из гнезда. Делает он это бессознательно, подчиняясь приказу инстинкта. Уже в первые часы жизни непреодолимое стремление побуждает кукушонка выбрасывать из гнезда все, что там находится.  На спине у кукушонка — чувствительные сосочки. Стоит к ним притронуться, как он сейчас же становится в позу «выбрасывателя» и готовится выкинуть коснувшийся его предмет из гнезда. Действует как живой автомат. Но пройдет четыре дня, и инстинкт выбрасывания исчезнет. Если за четыре дня кукушонок не успеет избавиться от всех лишних ртов в гнезде, то никогда уже больше не сможет это сделать.

III Эвристические задания по теме «Природа Урала»

россворд

 

 

Этот зверек за один раз в защечных мешочках может унести 40 кедровых или 4 лесных ореха. Его легко узнать по желтовато-бурой шкурке с черными и белыми продольными полосками, относится к семейству беличьих, отряду грызунов.

Хищный зверек с вытянутым хищным телом, с теплой пушистой шубкой. На зиму надевает «валенки» — подошвы лап покрываются густой теплой шерстью.

Не портной, а всю жизнь с иголками ходит.

. Умеет хорошо маскироваться: летом он буровато-рыжий, зимой – снежно-белый, только кончик хвоста остается черным.

Пришла из лесу птичница в рыжей шубке кур посчитать.

Это насекомоядное внешне очень схоже с мышами, единственное отличие – вытянутая носовая часть в виде подвижного хоботка.

Эту пеструю птицу называют лесным «доктором Айболитом».

Этого зверя за внешнее сходство раньше считали родственницей медведя, а сейчас относят к семейству куньих. Окраска темно-бурая, а по бокам тянутся светлые полосы.

Птица размером чуть больше воробья с яркой грудкой: у самцов она кирпично-красная, а у самочек – серенькая.

Птица семейства настоящих сов отряда совообразных. Ее можно узнать по своеобразным «ушкам»: над большими красно-оранжевыми глазами «ушками» торчат пучки перьев.

Родоначальник всех пород домашних собак.

 

Если Вы правильно отгадали названия животных, обитающих в окрестностях нашего города, то в выделенных клетках Вы сможете прочитать название города.

 

1.Бурундук. 2.Куница. 3.Ежик. 4.Горностай. 5.Лисица. 6.Землеройка.

7.Дятел. 8.Росомаха. 9.Снегирь. 10.Филин. 11.Волк.

«Царство Берендея»

 

 

 

 

 

Хитрая плутовка, рыжая головка,

Хвост пушистый – краса!

А зовут ее …

(Л И С А)

 

Весной зеленела, летом загорела,

Осенью надела красные кораллы.

(Р Я Б И Н А)

 

Что за дерево стоит,

Ветра нет – оно дрожит?

(О С И Н А)

 

Хоть я не молоток, по дереву стучу.

В нем каждый уголок обследовать хочу.

Хожу я в шапке красной

И акробат прекрасный.

(Д Я Т Е Л)

 

Мох не мох – в лесу перинка,

На перинке не малинка:

И пригожа, и красна, разрумянилась со сна.

(К Л Ю К В А)

Хозяин лесной просыпается весной.

А зимой под вьюжный вой

Спит в избушке снеговой.

(М Е Д В Е Д Ь)

 

Возле дуба острым рылом деловито землю рыл он.

Я пугать его не стал.

Не спугнул и мой Полкан.

Очень грозен был …

(К А Б А Н)

 

У меня длинней иголки, чем у елки.

Очень прямо я росту в высоту.

Если я не на опушке, ветки – только на макушке.

(С О С Н А)

 

С моего куста берет пчелка самый вкусный мед.

А меня все обижают – шкурку тонкую сдирают.

(Л И П А)

 

Зимой беленький, летом серенький.

(З А Я Ц)

 

Кто на ветке шишки грыз

И бросал огрызки вниз?

Кто по елкам ловко скачет

И влезает на дубы?

Кто в дупле орехи прячет,

Сушит на зиму грибы?

(Б Е Л К А)

 

Ключевое слово в выделенной области по горизонтали:

Л И С Т В Е Н Н И Ц А

с картинками

 

Впишите в клетки названия изображенных птиц, и в выделенных клетках прочитаете название птиц, умеющих предсказывать погоду.

 

.

 

) Чайнворд «Животный мир нашего края»

Лесной зверь, который делает свою нору под корягами и

валежником и содержит ее в чистоте.

(БАРСУК)

Маленький зверек, живущий под землей.

(КРОТ)

3. Крупная лесная птица.

(ТЕТЕРЕВ)

4. За высокими горами,

За высокими лесами

Хищник-ворище ногами рыщет,

Добычу ищет, зубами щелк. Кто это?

(ВОЛК)

5. Речная рыба.

(КАРАСЬ)

 

6. Небольшая птичка с хохолком на голове.

(СВИРИСТЕЛЬ)

 

7. Бесхвостое земноводное, обитающее в прибрежных зарослях.

(ЛЯГУШКА)

 

8. Лесная птица, которая откладывает свои яйца в чужие гнезда.

(КУКУШКА)

 

9. Кровососущее насекомое.

(КОМАР)

 

10. Млекопитающее рода кошек с кисточками на кончиках ушей.

(РЫСЬ)

 

11. Днем спит, ночью летает

И прохожих пугает.

(СОВА)

 

12. Маленький мальчишка в сером армячишке

По дворам шныряет, крохи подбирает,

По полям кочует, коноплю ворует.

(ВОРОБЕЙ)

 

13. Под соснами, под елками

Лежит мешок с иголками.

(ЁЖ)

 

14. Под берегом сидит Тарас,

Кричать горазд.

(ЖАБА)

«Звери нашего края»

 

Через поле напрямик

скачет белый воротник.

(заяц)

Кто здесь лишний: суслик, кабан, хомяк, полевка?

(кабан)

Ползун ползет, иголки несет.

(еж)

Какой хищник бегает, как волк, лазает, как лиса, а с виду

похож на медведя?

(росомаха)

Самый крупный зверь, который водится в наших лесах?

(лось)

Назовите белых зверей, живущих на Урале.

(заяц-беляк, ласка, горностай)

Какие «водяные» звери живут на Урале?

(бобр, ондатра, выдра, норка)

Каких летучих зверей знаете?

(летучая мышь, белка-летяга)

Какие звери, как птицы, строят гнезда на деревьях?

(белка, мышь-малютка)

Скачет зверушка,

Не рот, а ловушка,

Попадут в ловушку

И комар, и мушка.

(лягушка)

«Насекомые нашего края»

 

Осенью в щель заберется,

а весной проснется.

(муха)

Над цветком порхает, пляшет,

веером узорным машет.

(бабочка)

Нос долог, голос тонок,

кто его убьет, тот свою кровь прольет.

(комар)

Сок из цветов она берет

и в сотах копит сладкий мед.

(пчела)

На лугу живет скрипач,

носит фрак и ходит вскачь.

(кузнечик)

Голубой аэропланчик

сел на желтый одуванчик.

(стрекоза)

В лесу у пня суетня, беготня:

народ рабочий весь день хлопочет.

(муравьи)

Кто за печкою живет,

спать мне ночью не дает?

(сверчок)

 

«Птицы нашего края»

 

1. Какая птица строит свое гнездо с крышей, внутри вымазывая его

глиной?

(сорока)

 

Голова и горло у этой птички черные, крылья и хвост голубень-

кие, брюшко желтое. Люди зимой угощают ее салом. Кто это?

(синица)

 

Черный, проворный,

кричит: «Крак!»,

червякам враг.

(грач)

Какая из этих птиц перелетная: синица, снегирь, стриж?

(стриж)

 

Какая птица, живущая на Урале, может повторять различные

слова?

(ворона)

 

Озорной мальчишка

в сером армячишке

по двору шныряет,

крошки собирает.

(воробей)

 

Кто на елке, на суку

счет ведет «ку-ку…ку-ку»?

(кукушка)

 

Зимой на ветках яблоки!

Скорей их собери!

И вдруг вспорхнули яблоки,

Ведь это…

(снегири)

 

На шесте дворец,

во дворце певец,

а зовут его…

(скворец)

 

 

Какую птицу называют «лесным доктором»?

(дятел)

икторина «Животный мир Урала»

1. Эти звери держатся семейными группами, куда входят пара родителей (матерые), годовалая молодежь (переярки) и щенки текущего года (прибылые). Такая семья имеет свой охотничий участок, маркированный запаховыми метками. (ВОЛК).

2. Зубовато, серовато, по полю рыщет, телят, овец ищет. (ВОЛК).

, чтобы согреться они сплетаются в плотный клубок. Однако детеныши быстро растут. Родившись весной, к концу лета уже обзаводятся собственными семьями. (ГОРНОСТАЙ).

4. У большинства видов этих птиц на ногах по 4 пальца: 2 смотрят вперед и 2 – назад. Но есть и трехпалый вид, обитающий в хвойных таежных лесах, у него на ногах по 3 пальца.

Подсказка: в лесах Среднего Урала обитает большой пестрый …. Самец очень красив: затылок и подхвостье у него — красные, спина – черная, на плечах – белые «погоны». (ДЯТЕЛ).

Маленький рост, длинный хвост, серая шубка, острые зубки. (ЗАЯЦ).

Косоглазый, маленький, в серой шубке, в валенках. (ЗАЯЦ).

У этих животных можно наблюдать очень необычное явление: зимой череп уменьшается, а весной снова увеличивается. (ЗЕМЛЕРОЙКА).

В древней Руси шкурки этого зверька были ходовой «монетой» — по имени этого зверька и деньги назывались «кунами». (КУНИЦА).

Этот зверь с большими ушами и рогами носит «серьгу» — покрытый волосами кожный вырост на горле. (ЛОСЬ).

веса.

Подсказка: получил свое название из-за любви к меду. (МЕДВЕДЬ).

»

Какой зверек сможет спрыгнуть с высоты 50 этажного дома и не разбиться? (Белка-летяга)

.)

за 4-5 минуты. Кстати, ленивец может спать 20-22 часа в сутки!)

Крик какого существа никогда не повторяет эхо? (Крик утки).

Вы думаете, что самый лучший сторож — собака? Нет! Ученые утверждают, что есть другие одомашненные животные, мимо которых не пройдет незамеченным ни одно живое существо даже ночью. Кто же это? (Гуси! Говорят, что они даже однажды спасли Рим, разбудив стражу, когда галлы пошли на штурм.)

(Только влево!)

.)

У этого животного хвост бобра, лапы выдры или лягушки, нос утки, шкурка крота. У него есть зубки, он откладывает яйца, но кормит детенышей молоком. Кто это? (Австралийский утконос).

Заключение

Животный мир Среднего Урала богат и разнообразен. На территории нашего края встречаются как широко известные животные и птицы, так и редкие, которые обитают только у нас.

Только изучая родной край, можно по настоящему познать и полюбить свою Родину – Россию, сделать все для того, чтобы она стала еще более богатой и красивой.

. – 224 с.: ил.

Красная книга Среднего Урала (Свердловская и Пермская области). Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. Екатеринбург, изд-во УрГУ, 1996, 280 с.

— Москва. Изд-во «Физкультура и спорт», 1971 — 104 с., ил.

.

Шварц С. С., Павлинин В. Н., Данилов Н. Н., Животный мир Урала, Свердловск 1951

 

“Простые и вечные истины в прозе В.И. Дёгтева “Выбор”.

Урок литературы по теме

.

остроен на основе анализа рассказа “Выбор” В.И. Дёгтева, раздел “Современная литература”.

Форма проведения урока – урок-дискуссия с элементами стилистического анализа произведения.

Юрий Бондарев

урок литературы по современной отечественной прозе

проблемное обучение.

личностная.

:

Формирование умений анализа фрагментов художественного произведения

• Формирование и расширение знаний об идейном смысле художественного произведения: раскрытие смысла названия произведения и постижение нравственных уроков, заключенных в содержании рассказа.

Развитие умений аргументации собственной точки зрения, умений обсуждения, освоение культуры общения.

• Вызвать стремление гуманно относится к страдающему человеку, разделять чужую боль.

, подготовка к ЕГЭ.

презентации:

2. «Мой папа – воин-интернационалист».

Простые и вечные истины в прозе В.И. Дёгтева “Выбор”.

– познакомить ребят с творчеством В.И. Дёгтева с целью анализа художественных средств рассказа Дёгтева “Выбор”.

– развивать навыки чтения текста с извлечением конкретной информации, развивать ассоциативно-образное мышление, память.

– создать условие для развития интереса к современной литературе, осмысление поступков главного героя, с вычленением вечных ценностей человечества.

ХОД УРОКА

I. Организационный момент урока.

«У каждого поколения своя война».

был «выбор» идти в армию или «откосить» — и он выбрал службу, и попал на ту самую войну, которую сейчас мы называем Афганской.

Простые и вечные истины в прозе В.И. Дёгтева “Выбор”.

II. Основная часть урока.

Слайд 1.

Лондоном, королем рассказа.

 

Воронежской области. Офицер запаса, бывший летчик, летал на Л-29 и МИГ-17. В 1991 году окончил Литературный институт им. М. Горького. Автор 13 книг прозы. Его рассказы опубликованы в 140 газетах и журналах, как в России, так и за рубежом. Лауреат международной Платоновской премии “Умное сердце”, литературной премии имени Александра Невского “России верные сыны”, он стал и победителем популярной премии “Национальный бестселлер”.

Слайд 3-4.

, убивать за деньги – почва для агрессивной идеологии ваххабизма».

.

 

Слайд 5-8.

.

*Какой выбор был у героя этого рассказ? (ответы учащихся).

.

Слайд 9.

Сегодня мы познакомимся с новым рассказом Дегтева «Выбор».

(Ответы учащихся)

ответы учащихся)

Слайд 10.

Читаю 1 часть рассказа.

(антитеза – противопоставление понятий, мыслей, образов).

-Кто из писателей обращается к приему антитеза? (Л.Толстой «Война и мир», Ф.Достоевский «Преступление и наказание»).

 

обратим внимание на внешность героев.

ответы

-Каким вы представляете ЕЁ?

— Какие глаза у него?

-Какие глаза у неё?

.)

).

»? ответы

 

 

.

? (Это цитата, устойчивое сочетание)

.)

 

(реминисценция)

Слайд 13.

Литературная справка.

– присутствующие в писательских текстах отсылки к предшествующим литературным фактам: отдельным произведениям, образам, сюжетам. Это образы литературы в литературе. Реминисценция в одних случаях вводится в текст автором сознательно и целеустремленно, либо они появляются независимо от намерений и воли автора.

У В.Шекспира «Юлий Цезарь», когда главный персонаж пьесы обращается к подданным, призывая: «Сейте смерть! Спускайте псов войны!» Драматург «псами войны» называет наемников, варваров, не останавливающих ни перед чем ради наживы.

ронтовику. Ему удалось воссоздать дьявольский облик войны.

— Какие произведения Юрия Бондарева вы читали? (“Горячий снег”, “Берег”, “ Тишина”).

.

«потерянное поколение»

и абсолютно бесправные автоматы, лишенные права распоряжаться собственной жизнью. Они были обязаны по приказу убивать, по приказу умирать.

 

как могут развиваться отношения между героями?

-Кем работал он до войны?

-Каково его отношение к женщинам?

 

Читаю 3 часть.

.

.)

-Почему он пошел на войну? От хорошей жизни на войну не вербуются.

.

.

”.)

.)

.)

— Что стало с главным героем на войне? (Ответы учащихся)

 

.

 

.)

 

.)

 

«работница полевой кухни».

стремится раскрыть типическое в современной жизни).

(с развитием у них отношений)

Предположите, как развиваются у них отношения? (ответы учащихся)

17. Читаю 5 часть.

.)

, как он были сотни)

(Ответы)

-Что могло произойти, что их отношения начали развиваться? (Ответы)

Читаю 6 часть.

— Именно здесь рассказ делится на 2 части: жизнь до и после ранения Оксаны.

)

Читаю 7 часть.

хлеб. И только сейчас, увидев раненную Оксану, Роман заговорил с ней.

.)

)

.)

).

.)

”.)

, мочи нет”.

”.)

Обсуждение финала рассказа.

)

-Финал рассказа «открытый», читателю надо поразмыслить

).

, снова начинает верить людям)

в нем побеждает человеческое)

очень часто использовал это слово – оно становится своеобразным лейтмотивом его творчества.

в своем рассказе?

юбовь

ненависть к войне;

самоопределение личности;

.

III. Заключительный этап урока

пишет: “В последнее время в своих рассказах я ухожу от трагических финалов. Русский человек верит в чудо, и это нечто большее, чем просто оптимизм. Если Россия – подножие Господа, то Бог не оставит Россию”.

Подводя итог всему выше сказанному, я бы отметила, как хочется и нам в это верить!

или

. Написать рецензию на рассказы В.И.Дегтева

1 вариант «Псы войны»,

2 вариант «Последний парад»,

3 вариант «Четыре жизни».

 

Библиография творчества В. Дегтева

ДЕГТЕВ В. Рассказы // Роман-газета. — 1996.-Ns 7.

ДЕГТЕВ В. Падающие звезды (Рассказы) // Наш современник. — 2000. — № 7.

ДЕГТЕВ В. Азбука выживания // Роман-газета. — 2003. — № 22.

// Север. — 2002. — № 7-8.

Выбор // Слово. — 2003. — № 3.

­ник. — 2003. — № 7.

ДЕГТЕВ В. Рассказы // Наш современник. — 2002. — № 9.

   -№ 15.

2004. — № 3.

ДЕГТЕВ В. Рассказы // Молодая гвардия. — 2001,-№4.

   — № 4.

   — № 8.

ДЕГТЕВ В. Последний парад (реквием) // Молодая гвардия. — 2005. — № 4.

и др. — М.: Три Л, 2001.

Серия «Россия молодая»!

, 1994. — С. 221.

 

 

 

 

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен кабатлау (тест)

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен кабатлау

Тест

1.Калын хәреф белән бирелгән сүз нинди җөмлә кисәге?

соңыннан бөтен дөнья халкы да үзгәртә алмас.

.

?

.

.

бар?

.

.

.

.

Б) тәмамлык, аергыч , ия, хәл, хәбәр.

В) аергыч, тәмамлык, ия, тәмамлык, хәбәр. Г) аергыч, ия, тәмамлык, , хәбәр, тәмамлык.

?

.

.

?

.

.

бар?

.

Г) 2

.

.

.

 

 

Аергычларны үзләре ачыклаган сүзләр белән язып алыгыз.

Ата – аналарыгызның үгет- нәсыйхәтләрен алардан куркып һәм өркеп түгел,бәлки,яратып кабул итегез. Чөнки алар күп тәҗрибә аркылы бу дөнья хәлен һәм аның серләрен сездән күбрәк беләләр.

.

Күп нокталар урынына тиешле хәбәрләрне куеп языгыз.

… .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

индивидуальная программа профессионального развития_1565

атарстан

 

 

 

 

 

учителя физики

Камильевны

период

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.

 

 

 

Личная карта учителя

1962

 

9046666721

 

высшее

 

физика

 

31 год

 

31 год

 

учитель физики

 

:

Приволжский межрегиональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Института психологии и образования ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет с 28 апреля 2014г. по 17 мая 2014 в объеме 108 часов по программе «Проектирование и реализация системы обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения физики в условиях реализации ФГОС ООО». Удостоверение о повышении квалификации КФУ УПК 006293, регистрационный номер УПК-20-001165/2014.

механизм повышения профессионального уровня педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС». Удостоверение о повышении квалификации КФУ УПК 011629, регистрационный номер УПК-11-000643/2015.

»

 

»

 

модульного обучения

 

вечеров, предметных недель.

 

ШМО.

 

период

• Разделы программы профессионального развития педагога

Формы представления результатов педагогической деятельности

учебного занятия

• Методическая продукция (учебно-программная документация)

 

3. План самообразования

• Цели и задачи

Перечень вопросов по самообразованию

• Предполагаемый результат

• Формы отчета

4. Список использованной литературы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка

  Совершенствование качества  обучения и воспитания в школе напрямую зависит  от уровня подготовки педагогов. Этот уровень должен постоянно расти и немалую роль здесь играет самообразование учителя. Самообразование – процесс сознательной самостоятельной познавательной деятельности, это творческий поиск педагога. Личный перспективный план педагога можно назвать программой самообразования или программой развития педагога, — это модель по выстраиванию индивидуальных траекторий саморазвития, где важно показать способность определять содержание образования как саморазвитие, способность выбирать способы и формы деятельности, способность строить и перестраивать программу.

Считаю, что опыт работы по теме, позволит подтвердить, что личность ребёнка —  слишком многогранное и сложное понятие, чтобы её ценность определять только лишь степенью усвоения программы. Ребёнок может нормально развиваться только тогда, когда даже не самые выдающиеся его способности замечены и по достоинству оценены окружающими. Из этих оценок постепенно складывается нормальная самооценка личности, превращающаяся со временем в чувство собственного достоинства, в способность уважать себя как личность и видеть личность со  своим неповторимым мироощущением в другом человеке.

н. э.).

Смысл выражения: чем глубже, обширнее знания человека, чем он мудрее и образованнее, тем яснее он сознает, сколь малы и условны все его познания.

является средством для организации образования      педагога,      стержнем      и      вектором      его      собственной  образовательной траектории. 

Моя образовательная траектория выглядит так:

, партнерским отношениям).

Срок реализации ИППРП – 5 лет

:

1. В информационной области:

учебников и обучающих программ;

Ш​ создание своей методической копилки «Педагогические идеи».

области:

Ш​ диагностика информационных потребностей учащихся;

Ш​ диагностика индивидуального стиля учебной деятельности ученика

Ш​ диагностика обучения учащихся.

3. В области содержания образования:

Ш​ ​ работа по изучению стандартов образования второго поколения;

Ш​  дидактическое и методическое обеспечение введения нового содержания образования и обучения;

Ш​ Разработка программно-методического обеспечения образовательного процесса

Ш​  Освоение педагогических технологий; выстраивание собственной методической системы (отбор содержания, методов, форм, средств обучения).

педтехнологий.

 

 

4. В инновационной и экспериментальной области:

Ш​ работа в творческих группах учителей;

Ш​ проведение семинаров и мастер-классов;

Ш​ Обобщение собственного опыта педагогической деятельности (статьи, рекомендации, доклады, педагогическая мастерская, мастер-класс и т.д.)

5. В области повышения квалификации:

Ш​  переподготовка и повышение квалификации;

Ш​ Изучение психолого-педагогической литературы

Ш​ участие в методических выставках, профессиональных конкурсах и фестивалях.

 

период

Разделы программы профессионального развития

• Изучение психолого-педагогической литературы.

процесса.

• Освоение педагогических технологий; выстраивание собственной методической системы (отбор содержания, методов, форм, средств обучения).

• Выбор критериев и показателей результата образования, разработка диагностического инструментария.

• Участие в реализации программы развития образовательного учреждения; в системе методической работы.

• Обучение на курсах повышения квалификации.

• Участие в работе творческих, экспериментальных групп; проведение индивидуальной исследовательской, экспериментальной работы.

• Обобщение собственного опыта педагогической деятельности (статьи, рекомендации, доклады, педагогическая мастерская, мастер-класс и т.д.)

Формы представления результатов педагогической деятельности

• Серия учебных занятий

• Методическая продукция

• Портфолио

• Собеседование

• Творческий отчет

• Представление результатов педагогической деятельности

• Мастер-класс

• Творческая мастерская

• Педагогический проект

• Отчет о результатах (ходе) экспериментальной, инновационной деятельности

• Профессиональные конкурсы

учебного занятия

1. Оценка содержания учебного материала.

2. Оценка эффективности способов деятельности на уроке.

3. Оценка основных характеристик деятельности учащихся на занятии.

4. Оценка целей и результатов проведенного занятия.

5. Оценка содержания учебного материала на уроке:

научность, доступность изучаемого учебного материала;

актуальность материала и его связь с жизнью;

и привлекательности учебной информации;

оптимальность объема предложенного для усвоения материала.

  

Методическая продукция педагога (учебно-программная документация)

1. Рабочие программы по учебным предметам, элективным, факультативным курсам.

2. Учебно-тематические планы, технологические карты изучения тем курса.

3. Описание методических особенностей преподавания отдельных вопросов программы, тем, разделов, учебных курсов.

4. Программно-методическое обеспечение курса.

5. Модель технологии обучения, описание методической системы.

6. Проекты (конспекты) учебных, внеклассных занятий, семинаров, деловых игр, лабораторных и практических работ; сценарии предметных праздников, турнирных, конкурсных форм и т.д.

План самообразования

Цель: повышение инновационной культуры, профессиональное совершенствование, сопровождающее развитие ученика и ведущее к повышению его качества знаний

Задачи программы:

1.​ Стимулирование личностно-профессионального саморазвития и непрерывного самообразования

2.​ Развитие и совершенствование педагогического мастерства, методологической культуры и инновационного потенциала

3.​ Обобщение и распространение эффективного педагогического опыта

Перечень вопросов по самообразованию:

изучение психолого-педагогической литературы;

разработка программно – методического обеспечения учебно-воспитательного процесса;

• проектная и исследовательская деятельность;

• анализ и оценка результатов своей деятельности и деятельности учащихся;

• продолжать изучать педагогический опыт других преподавателей;

планомерное и систематическое совершенствование методов учебно–воспитательного процесса.

Предполагаемый результат:

Для учителя:

1.​ Повышение уровня самооценки личности учителя.

2.​ Методическое совершенствование преподавания физики.

3.​ Творческий рост

Для учащихся:

1.​ Развитие интеллектуальных способностей, логического мышления и научно-исследовательских навыков.

2.​ Повышение качества знаний.

3.​ Профессиональная ориентация

выступление на заседаниях ШМО и педсовете, участие в конкурсах, семинарах, конференциях в форме

учебных занятий

продукции

• Портфолио

• Собеседования

отчета

результатов педагогической деятельности

• Мастер-класса

• Творческой мастерской

проекта

• Профессиональных конкурсов

– через индивидуальный план,

– через участие в деятельности школьного и районного методических объединений учителей математики, а также через участие в жизни школы.

Курсы повышения квалификации учителей.

 

Изучение ФГОС общего образования.

 

– педагогической литературы и

образовательная программа образовательных учреждений».

 

Новинки учебных пособий по физике.

 

Нормативные документы.

Определение целей и задач темы.

Разработка системы мер, направленных на решение проблемы.

2015– 2020

год

 

сообществе учителей физики района

Внедрение опыта работы.

Формирование методического комплекса.

2015– 2020

год

 

 

 

Создание рабочих программ по предметам в соответствии с ФГОС.

Участие в семинарах учителей физики района

Выступления на заседаниях ШМО (из опыта работы)

Участие в неделях открытых дверей (проведение открытых уроков, круглого стола для родителей).

Участие в олимпиадах, конкурсах.

Подведение итогов.

2015– 2020

год

 

 

 

Участие и результаты в муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсах и олимпиадах

Участие в работе школьного сайта

Открытые уроки на школьном  и муниципальном уровне.

Консультативная помощь учителям и учащимся.

Анализ методов, форм, способов деятельности по теме самообразования. Подведение итогов.

Создание и пополнение «банка проектов и исследовательских работ»

портфолио.

2015– 2020

Публикации творческих и практических работ

http://nsportal.ru/okrikova-vinera-kamilevna

 

 

Список использованной литературы:

 

проекта. 2009 г.

 

Постоева И.В. Презентация «Технология проектной деятельности». Курск: издательство «Учитель», 2006.

 

Имя на карте России — В.М.Головин

Исследовательская работа на тему:

»

 

 

 

 

. Саратова

Научный руководитель:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

 

3

4

3.Вклад в географию

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

185 лет со дня смерти В.М. Головина.

(Головнина) и географические объекты, названные его именем.

Задачи моей работы:

тересующему вопросу;

Найти ответы на поставленные вопросы

 

(Головнина)

 

атюшкина и других.

 

вые пароходы.

 

количество географических объектов.

 

ских островов

ла”,- писал Ф. Врангель.

 

ное отношение к морскому искусству, но и все новое, полезное, любопытное, служащее к распространению “познаний человеческих во всех частях”.

 

ти журнал путешествия вашего”.

 

Таким образом, перед экипажем “Дианы” были поставлены серьезные задачи.

 

тельность. Он неустанно следил за снаряжением и оснащением “Дианы”, под его руководством русские мастера обычный транспорт-лесовоз превратили в шлюп — небольшой трехмачтовый парусный корабль.

ставили из трудов мореплавателей, лоций и “лексиконов” — английского, французского и голландского словарей.

 

ной гравировке”.

 

ловнина связывали узы сердечной дружбы со времени их совместной учебы в морском корпусе.

 

ние экспедиции и свой долг перед родиной.

дирования с учетом климатических условий в различных широтах Мирового океана. Головнин использовал опыт и советы И. Ф. Крузенштерна, который во время первого русского кругосветного путешествия не потерял ни одного человека. Это было уникальным явлением в истории мореплавания.

та.

 

лий Михайлович не сомневался, что с такими моряками будут преодолены любые трудности дальнего похода.

 

нии предметов первой необходимости и продовольствия, в частности, рома, который использовался тогда в качестве противоцинготного напитка.

 

класса в целом свете”.

 

нятым мерам на шлюпе в течение всего плавания почти никто не болел.

 

лия, португальцам, находились в самом запущенном состоянии. Солдаты гарнизона были плохо одеты, ружья у часовых покрыты ржавчиной.

 

лись признаки цинги. Пробиться в Тихий океан было очень трудно.

 

ный курс.

 

держал русский корабль до получения соответствующего распоряжения из Англии.

 

ловий мореплавания и стоянки судов.

 

жающие русского человека.

 

“Когда я уверился, — пишет он, — что по сему делу между англичанами и мною справедливость на моей стороне, тогда я решился, не теряя первого удобного случая, извлечь порученную мне команду из угрожавшей нам крайности” — то есть самовольно уйти из залива.

 

димо было выждать благоприятный случай.

 

лось точно определить момент для осуществления своего смелого замысла.

 

зать, наш арест на мысе Доброй Надежды, продолжавшийся один год и 25 дней”,- пишет Головнин в своей книге.

 

вия и пресной воды.

 

полнялось в точности, вахтенный журнал наполнялся свежими сведениями об океане и землях, которые довелось посетить русским морякам.

 

архипелага.

 

возможные украшения, вроде бисера, помогали русским переносить дрова и бочонки с водой к берегу.

 

31 июля приготовления к дальнейшему плаванию были закончены и “Диана” снялась с якоря.

 

вал в подобном нашему положении или кто в состоянии себе вообразить оное живо!”.

 

нам и сопутствовавших ему многочисленных приключений снова были у родных берегов.

 

а благополучное совершение многотрудного путешествия”.

 

 

Заключение

 

Это человек энциклопедических знаний.

:

 

один из проливов в группе Курильских о-вов,

залив в Беринговом море,

гора на острове Новая Земля

на западном берегу Северной Америки.

Список используемой литературы

 

Научное издательство «Большая Российская энциклопедия» 2005г.

ва, 2006г.

Москва «ОЛМО-ПРЕСС Образование» 2003

http://www.google.ru/

http://www.yandex.ru/

http://ru.wikipedia.org

htm

.

.

http://www.geonature.ru/rusgeo/1-3-2.htm

http://www.detskiysad.ru/raznlit/geograf4.html

http://www.neuch.ru/referat/89683.html

 

 

 

 

ИКТ в ДОУ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение- детский сад комбинированного вида №414

район, ул. Юмашева 4а

ru

 

 

 

 

 

Доклад

на тему:

»

 

 

 

,

Якимова Л.В.

 

 

Г. Екатеринбург, 2016.

 

.

Информатизация общества ставит перед педагогами – дошкольниками задачи:

— идти в ногу со временем

— стать для ребенка проводником в мир новых технологий

— наставником в выборе компьютерных программ

-сформировать основы информационной культуры его личности,

— повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.

сада в контексте информатизации

Требования к компьютерным программам ДОУ:

— исследовательский характер

— легкость для самостоятельных занятий детей

— развитие широкого спектра навыков и представлений

— возрастное соответствие

— занимательность.

 

Классификация программ:

и

-говорящие иностранных языков

-простейшие графические редакторы

— игры-путешествия

— обучение чтению, математике

— использование мультимедийных презентаций.

 

Преимущества компьютера:

громный интерес

— несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам

привлекает внимание ребенка

— обладает стимулом познавательной активности детей привлекает внимание ребенка

— предоставляет возможность индивидуализации обучения

за компьютером дошкольник приобретает уверенность в себе

— позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни.

Ошибки при использовании ИКТ:

— недостаточная методическая подготовленность педагогов

— неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на занятиях

ИКТ

— перезагруженность занятия демонстрацией

ИКТ в работе современного педагога:

(сканирование, интернет, принтер, презентация)

Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со сценариями праздников и других материалов.

с периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья

Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дельнейшем только вносить необходимые изменения.

для повышения эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической компетентности у родителей в процессе проведения родительских собраний

– методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной техники в учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования деятельности специалистов учреждений образования (администрации, воспитателей, специалистов), а также для образования (развития, диагностики, коррекции) детей.

Области применения ИКТ педагогами ДОУ

– ресурсов позволяет сделать образовательный процесс информационно емким, зрелищным и комфортным.

Виды занятий с ИКТ

-образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность.

Изучаем хокку

Особый способ видения мира на уроках литературного чтения

хокку.

.

зучение японской поэзии в жанре хокку расширяет границы литературного образования младших школьников, способствует развитию их воображения, будит фантазию, стремление творить. Представления школьников обогащаются новыми чувствами, переживаниями. У детей возникает потребность выразить свои впечатления, эмоции в слове, рисунке. Обсуждение тем хокку способствует начальному формированию у младших школьников жизненных ценностей, подводит к пониманию единства истоков произведений авторов разных времен, народов.

Задача хокку – не показать или рассказать, а только намекнуть; не выразить как можно полней, а, наоборот, сказать как можно меньше; дать только деталь, стимулирующую полное развертывание темы – образа, мысли, сцены – в воображении читателя. Простота хокку – это та совершенная простота, за которой – постоянная работа души, обостренная чуткость в восприятии мира. Ни одна другая поэтическая форма не требует от читателя столь активного сотворчества. И чем богаче его внутренний мир, чем тоньше он умеет чувствовать, тем глубже его душа откликнется на прозвучавший в хокку зов души поэта. Недосказанность будит яркую фантазию детей, заставляет многократно переосмысливать, переживать, додумывать, творить.

:

О, кленовые листья!

Крылья вы обжигаете

Пролетающим птицам.

след во всём – в природе, в душе человека, значит, главное действующее лицо – осенние кленовые листья».

Стихотворение пробуждает творческое воображение детей, потому что оно построено на переносном значении слова, оно метафорично по своей сути. Как могут обжигать листья? Листья клена своей формой напоминают языки пламени. Похожи на огонь они и цветом. В сентябре в Японии багрянцем покрываются все 20 видов растущих здесь кленов, и каждый из них имеет свой оттенок. Золотые и багряно-красные осенние клены в Японии – символ уходящего года.

выставку рисунков.

 

За ночь вьюнок обвился

Вкруг бадьи моего колодца…

)

«Герою очень нужна была живительная сила воды из колодца, но ему не хочется разрушать прекрасную картину, созданную ночью, поэтому герой принимает решение взять воды у соседа».

мира.

ребят:

Снежинки лёгкие…

Не хочется прыгать, шуметь,

А хочется мечтать.

(Трофимова Валерия)

тема Родины, любви к родной стороне.

и другие поэты много странствовали, путешествовали, но всегда хранили в своём сердце трепетное отношение к родимому краю.

Сколько же их –

)

ка связывает с родными местами.

Сравнивая японскую поэзию с поэзией великих русских и европейских классиков, дети приходят к выводу, что поэтов Востока и Запада волнуют общие темы: Родина, красота, мир, природа, чувство, что ценности всего мира едины, и в мире творчества нет границ – ни возрастных, ни национальных.

что у детей возникла самостоятельная потребность выразить в поэтической форме свои чувства, эмоции, переживания. Вот какие строки родились у ребят:

Просторы полей,

Высокое небо —

!

Титова Юлия)

Муравьи цепочкой

Спускаются вниз по скале –

)

 

Муравьиная тропка

Берет начало?

)

!». Рождается потребность узнать больше о менталитете японцев, и, может быть, даже выучить японский язык.

Во всех вариантах переводов дети наблюдают, что в восточной поэзии содержится противопоставление: малое – великое, вечное – сиюминутное, земное – небесное. Задача учителя – помочь детям почувствовать, понять этот контраст, открывающий разные грани красоты.

Учитель тоже получает свежий импульс к самопознанию, самообразованию.

 

 

 

 

Изложение. Описание архитектурного памятника. Церковь Покрова на Нерли

 

 

 

 

 

 

 

онспект урока русского языка в 8 классе.

Тема урока: «Изложение. Описание архитектурного памятника». (2 часа)

Автор: учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 33 г. Электроугли.

 

 

Тема урока: Изложение. Описание архитектурного памятника.

Цель урока: на примере описания храма Покрова на Нерли подготовить учащихся к самостоятельной работе над сочинением-описанием архитектурного памятника.

книги по архитектуре, книга С.Голицына «Сказание о белых камнях».

Ход урока:

.

Слова учителя:

велось летописание. Церковные сооружения были основным украшением города и являлись гордостью горожан. Поэтому в них особо ярко отразился творческий дух русского народа, высокое искусство русских мастеров.

Дома вы просматривали свои путевые заметки, поэтому прошу вас дополнять, комментировать те слайды, которые мы будем смотреть.

.

много раз грабили завоеватели – русские князья и татары, много раз горел, но каждый раз первой из храма выносили икону Владимирской Богоматери. Хан Тамерлан был остановлен, по преданию, этой чудотворной иконой. Икону не возвратили во Владимир, а поставили в Кремле в Успенском соборе. Сейчас она находится в Третьяковской галерее. Эта икона – одна из первых художественных ценностей нашей страны.

По мнению историка Воронина первоначально верх ворот венчал золотой купол, а дубовые полотнища ворот были покрыты медными коваными листами с узорами птиц, зверей, растений. В 1864 году власти города собирались переделать памятник в водонапорную башню как бесполезное здание, но, к счастью, нашлись подлинные борцы за сохранение старины. Когда мы любуемся прекрасным зданием, мы не думаем о его пользе, а просто долго-долго всматриваемся в эту красоту, и она возбуждает в нас «чувства добрые».

». На фасадах собора барельефы с изображением растительного орнамента, птиц, зверей – всего 566 изображений. В 1837 году по сводам пошли трещины, собор оказался под угрозой гибели. Стены скрепили железным поясом, работы не прекращались даже во время Великой Отечественной войны.

Слова учителя:

на следующем слайде.

веке в честь его удачного похода на поволжских болгар и в память старшего сына Изяслава, смертельно раненного во время этого похода.

Краткое объяснение архитектурных деталей церкви:

Каждый шнур заканчивается подвеской – либо женской, либо львиной головой. Этот пояс шёл по всем четырём сторонам храма.

Под крышей – композиция (каменная картина с сюжетами из древних сказаний и священного писания.)

исторические. И что создавали эти ценности талантливые люди, выходцы из народа, чьи имена зачастую оставались неизвестными.

Приготовьте черновики. Во время чтения записывайте себе незнакомые или малознакомые слова.

.

 

»

Сергей Михайлович Голицын

Златокудрая царевна

 

 

купол ее был золотым и ярко горел на солнце. За долгие годы золото потускнело,

! Стоит одиноко возле вязовой рощи, на небольшом холмике невдалеке от реки Нерли, на берегу тихого озерка-старицы.

, смертельно раненного во время этого похода. Построена она была, по словам летописца, «единым летом» (за один год).

не столь тяжкие невзгоды.

Этой легкости зодчий достиг многими вертикальными линиями стен, будто не имеющих никакого весу.

пояса устремлены вверх. Так здание кажется выше, воздушнее, легче.

грифон. А под каждым грифоном еще по две женские маски.

.

мастера на стенах церкви головы деревенских девушек-невест.

свое белокаменное творение к простому народу.

Беседа о тексте.

).

— Какое это описание? (Художественное, так как его цель – воздействие с помощью созданных образов на чувства и мысли читателей и слушателей)

кие языковые средства использованы в тексте? (Сравнения)

— Назовите их.

Вспомните Дмитриевский собор, его местоположение).

-Какие слова вы записали?

— Какие можете объяснить сами?

(подготовленный ученик).

Ветхий завет (подготовленный ученик).

Чтение и языковой анализ текста, составление плана.

План.

Златокудрая красавица.

На берегу озерка – старицы.

По велению князя Андрея.

В стороне от проезжих дорог.

Белая голубка.

Композиции на стенах.

Женские маски.

Близость белокаменного творения к простому народу.

Словарно – орфографическая работа.

7)Чтение текста третий раз.

8) Выполнение изложения (черновик).

.

Зодчий.

В словарях современного русского языка слово даётся с пометой «книжное, устаревшее».

древнее значение слова «зодчий» — строитель.

Царь царей Давид

. Образ Давида – победителя был близок князю Андрею, который мнил себя победителем. А львы и грифоны являлись символом княжеской власти.

Дополнительный материал.

в жизни его не было счастливых минут».

Идентификация органических соединений

общеобразовательное учреждение

лицей № 389 «Центр экологического образования»

Кировского района Санкт-Петербурга

, д.7, т. 783-51-12

 

 

фестиваль

«Лучшие уроки педагогов Кировского района»

 

Номинация

«Лучший урок естественнонаучного цикла»

 

 

химии

«Идентификация органических соединений»

)

 

 

 

 

Автор:

Власова Жанна Евгеньевна,

ОУ лицея № 389 «ЦЭО»

т. 8-921- 975-31-03

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург

2

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

при подготовке к ЕГЭ.

обобщающий

(если этап поиска и обработки информации осуществлять не в рамках урока, а предложить учащимся в качестве предварительной подготовки, продолжительность занятия можно сократить до 45 минут).

.

Задачи:

о качественных реакциях;

умения работать в группе;

.

План урока:

Организационный момент

Работа над проектом:

;

;

— поиск и обработка информации;

— защита проекта;

Первичная проверка усвоения материала

)

Решение экспериментальных задач

Контроль знаний

Подведение итогов

Домашнее задание

.

Виды деятельности учащихся:

ответы на теоретические вопросы;

выполнение тестовых заданий;

составление уравнений реакций;

работа с ЭОР;

;

;

;

взаимопроверка

свою деятельность.

жатель для пробирок, спиртовка.

, универсальный индикатор.

:

Органическая химия: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений с углубленным изучением химии. – М.: Просвещение.

Габриелян О.С. Химия. 10 класс: Настольная книга учителя / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. – М.: Дрофа, 2004.

. Химия на досуге. Домашняя лаборатория. – М., 1996.

1.

 

Приложение 1

Инструктивные карты

Группа № 1

нения

Ответьте на вопросы (устно):

Какие соединения называют непредельными?

углеводородов, содержащих кратные связи.

Каковы качественные реакции на наличие кратной связи? Каков визуальный эффект этих реакций?

?

:

. Объясните полученный результат.

добавьте несколько капель раствора перманганата калия. Объясните полученный результат.

Подготовьте устное выступление и демонстрационный эксперимент по изученному материалу.

 

Группа № 2

изучить качественные реакции на одноатомные и многоатомные спирты

Ответьте на вопросы (устно):

?

Чем отличаются одноатомные и многоатомные спирты?

на одноатомные и многоатомные спирты? Каков визуальный эффект этих реакций?

дизайнерам.

Проделайте лабораторные опыты:

ее в этанол. Почему спираль становится блестящей?

осадка в раствор темно-синего цвета.

Подготовьте устное выступление и демонстрационный эксперимент по изученному материалу.

 

Группа № 3

изучить качественные реакции на альдегиды

Ответьте на вопросы (устно):

?

? Каков визуальный эффект этих реакций?

Что образуется при окислении альдегидов?

-дизайнерам.

Проделайте лабораторные опыты:

и аккуратно нагрейте.

смесь нагрейте. Почему появляется желтый, а затем красный осадок?

Подготовьте устное выступление и демонстрационный эксперимент по изученному материалу.

Группа № 4

изучить качественные реакции карбоновых кислот

Ответьте на вопросы (устно):

?

Какие вещества образуются при взаимодействии уксусной кислоты со спиртами?

Почему для муравьиной кислоты характерна реакция «серебряно зеркала», а другие карбоновые кислоты не обладают таким свойством?

натрия; б) муравьиной кислотой и аммиачным раствором оксида серебра.

Проделайте лабораторные опыты:

натрия и добавьте несколько капель раствора фенолфталеина. При добавлении уксусной кислоты происходит обесцвечивание.

и аккуратно нагрейте.

Подготовьте устное выступление и демонстрационный эксперимент по изученному материалу.

 

-серферы

для изучения качественных реакций

:

Непредельные углеводороды

Многоатомные спирты

Альдегиды

Карбоновые кислоты (муравьиную и уксусную)

Углеводы (глюкозу и крахмал)

Белки

-дизайнерам.

Подготовьте выступление о цветных реакциях на белки

 

-дизайнеры

Цель: составить презентацию из материалов, собранных остальными группами учащихся

.

названия слайдов:

Качественные реакции на непредельные углеводороды

Качественные реакции на многоатомные спирты

Качественные реакции на альдегиды

Качественные реакции на белки и т.д.

презентацию.

защиту проекта соответствующими слайдами.

 

Приложение 2

Найдите соответствия:

 

) Индикаторы

) Концентрированная азотная кислота

) Растворы неорганических кислот

 

:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

Вариант 1

можно отличить от пентана с помощью любого из реактивов:

бромная вода и раствор перманганата калия

формальдегид

уксусная кислота

:

фруктозы

этаналя

глюкозы

формальдегида

бромная вода

хлороводород

О

)

с помощью:

индикатора

NaOH

]OH

3

 

 

Вариант 2

меди (II) и нагревании образуется красный осадок. Это органическое вещество:

эфир

альдегид

многоатомный спирт

уксусная кислота

бромной воды

лакмуса

O

натрия

меди (II) в присутствии щелочи образовался раствор ярко-синего цвета.

Это органическое вещество:

этанол

фенол

глицерин

анилин

Раствор перманганата калия можно использовать для обнаружения:

бензола

циклопентана

бутана

бромная вода и раствор перманганата калия

 

Игры со словами_114

Игры со словами

Из двух слов – третье

Путем перестановки букв из каждой пары слов можно составить третье, новое слово – имя существительное. Должны быть использованы все буквы.

Охра + под=

Кит + рана =

Парк + ива =

Лик + пена =

Ров + поза =

Боб + уста =

Иск + том =

Удав + лак =

Домна + ил =

Вода + ринг =

Паста + клин =

Кожа + ворон =

Рука + ракита =

Вата + серп =

Тара + наст =

Варка + обод =

Липа + нота =

Например: из слов «ели» и «маяк» может получиться слово «камелия»

Ответы: 1. Пароход. 2. Картина. 3. Крапива. 4. Пеликан. 5. Паровоз. 6. Суббота. 7. Москит. 8. Кувалда. 9. Лимонад. 10. Виноград. 11. Пластинка. 13. Карикатура. 14. Ватерпас. 15. Тарантас. 16. Бородавка. 17. Антилопа.

Удивительный квадрат

квадрата так, чтобы по вертикальным и горизонтальным рядам можно было прочитать слова, обозначающие:

Краб)

Роза)

Азия)

Баян)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

Какие слова?

Нарежьте из картона шестнадцать квадратиков размером 3х3 см. напишите на них буквы: а,а,а,а,б,з,к,к,о,о,р,р,р,р,у,у. эти буквы разместите в квадрате 12х12 см так, чтобы из них составились четыре слова, которые можно было бы читать слева направо и сверху вниз.

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К з

О у

К у

Р р р р

узор, кора, араб)

 

Составь пословицу

В каждом из шестнадцати слов надо вычеркнуть по одной букве так, чтобы из оставшихся составился текст пословицы.

Нож, вол, год, дар, луг, паж, мел, рай, астра, ров, гол, нет, зал, быт, вал, ай.

Нового друга желай, а старого не забывай.)

 

Какое слово?

Торопиться

Хата

Обратно

Пламя

Естественный

Забава

Темнота

 

значению.

Запишите столбиком слова, которые вы подыщите, не меняя их порядка.

Прочтите сверху вниз первые буквы, и вы узнаете, как называется слово, схожее по смыслу с другим.

 

пешить

зба

азад

гонь

атуральный

гра

рак

 

синоним)

 

Два имени в одном

В моем имени, — рассказывала девочка, — слились имена моих родителей…»

Этой краткой справки вполне достаточно, чтобы назвать имена отца, матери и их дочери.

(Имя девочки — Антонина)

 

Семь слов

Слово «заказ» одинаково читается слева направо и в обратном направлении.

Подбери пять слов, которые обладают таким же свойством.

В каждом слове должно быть не менее пяти букв.

Возможный ответ:

Заказ, топот, шалаш, казак, довод, доход.

 

Забавные превращения

Если лишить хищника одной буквы, он становится домашним животным.

Вместо грызуна появляется породистая лошадь, стоит только изменить порядок букв.

животному одну букву — оно превратится в насекомое.

Отнимите у насекомого одну букву – появится рыба.

От перемены одной буквы зверек превращается в змею, домашнее животное в птицу, рыба в дикое животное, а домашняя птица – в пушного зверя.

Скажите: с какими словами происходят такие превращения?

)

 

Волшебная буква

помощью этой буквы можно кожаный пояс сделать камнем, а рыб – кузнечным или столярным инструментом. Догадались какая это буква?

К – рот

К – лен

К – омар

К – ремень

К — лещи

 

 

невидимки

Слова – невидимки ужасно хитры.

Вот правила этой забавной игры.

Запомни: три буквы из первого слова –

в составе второго,

И новая буква всего лишь одна!

Словами квадраты наполни до дна!

 

— Мой след ведет к осинам.

— Меня наводят гуталином.

— Я создан мудрою пчелой.

— А я лишь в сказках очень злой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Моя нора в корнях у ели.

— На мне весною птицы пели.

— Я – хитроумное стекло.

— А я свечу сове в дупло.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— На смену мне приходит ночь.

меня щеглы вспорхнули прочь.

— Похожа я на облака.

я – могучая река.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Меня зимой едят бобры.

— А я – площадка для игры.

завитушки.

— В мои бойницы смотрят пушки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Я вешу больше трех морковок.

— В меня ныряет тот кто ловок.

— Я раскраснелась от мороза.

— Мне спиннинг вечная угроза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Я – брат дождя и снегу брат!

— Мои птенцы в гнезде пищат.

— Я обхожу больных с утра.

— А от меня не жди добра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры развивающие

– во время этой игры дети имеют возможность увидеть, какой вклад вносит каждый член группы в общий рисунок.

 

 

для детей 3 – 7 лет

ЦЕЛЬ: развитие внимания, пространственного

восприятия, умения читать символы,

общей моторики, координации движений,

двигательной

активности детей, повышение

работоспособности.

«Волшебные превращения»

для детей 3 – 7 лет

ЗАДАЧИ: развивать память, внимание, мышление,

моторную

координацию, мелкую моторику пальцев

рук при использовании различных материалов,

закреплять навыки счета и знание

геометрических фигур.

для детей 5 – 7 лет

старшего

аналитическое

мышление, восприятие букв, цветовое

и пространственное восприятие, учить

подбирать к букве недостающую часть

мелкую

моторику пальцев рук.

«Зашумления»

для детей 3 – 7 лет

ЗАДАЧИ: развивать память, внимание, мышление,

воображение, быстроту реакции, зрительное

и цветовое восприятие сложных форм, умение

обобщать, классифицировать, анализировать

сложные зашумленные изображения,

закреплять навыки счета

«ПОЮЩИЕ ЗВУКИ»

для детей 4 – 7 лет

ЦЕЛЬ: развивать речевое дыхание, правильный темп речи,

произношение, учить произносить гласные и

различных

мышечные

т

«Какие буквы

ты здесь видишь?»

для детей 5– 7 лет

ЦЕЛЬ: развивать память, зрительное внимание,

быстроту реакции, умение анализировать

сложные изображения, мелкую моторику,

закреплять образы букв, навыки счета

Найди и раскрась все буквы

ЦЕЛЬ: развивать память, зрительное внимание,

быстроту реакции, умение анализировать

мелкую

моторику пальцев рук, закреплять образы

цветовосприятие

«Найди и раскрась котят»

для детей 5 – 7 лет

ЦЕЛЬ: развивать память, зрительное внимание,

быстроту реакции, умение классифицировать

мелкую

торику пальцев рук, навыки счета

«Найди и закрась»

для детей 6 – 7 лет

от

зрительное

восприятие на основе буквенного материала,

развивать память, внимание, умение

анализировать сложные изображения,

вычленять, развивать навыки штриховки и

закрашивания, закреплять образы букв, навыки

.

«Что изменилось?»

для детей 5 – 7 лет

ЦЕЛЬ: тренировать зрительное восприятие, навыки

произвольного запоминания, развивать, внимание,

умение анализировать изображения, вычленять,

.

«Назови и раскрась жителей Севера»

5 – 7 лет

ЦЕЛЬ: тренировать зрительное восприятие, навыки

произвольного запоминания, развивать

внимание, умение анализировать изображения,

вычленять, классифицировать, обобщать,

, навыки счета,

закрашивания.

«Назови и раскрась

животных жарких стран»

для детей 4 – 7 лет

ЦЕЛЬ: тренировать зрительное восприятие, навыки

произвольного запоминания, развивать внимание,

умение анализировать изображения, вычленять,

классифицировать, обобщать, развивать

, навыки счета, закрашивания.

 

«Назови и раскрась лесных зверей»

для детей 4 – 7 лет

ЦЕЛЬ: тренировать зрительное восприятие, навыки

произвольного запоминания, развивать внимание,

умение анализировать изображения, вычленять,

классифицировать, обобщать, закреплять образы букв,

«Назови и раскрась домашних животных»

4 – 7 лет

 

ЦЕЛЬ: тренировать зрительное восприятие, навыки

произвольного запоминания, развивать внимание,

умение анализировать изображения, вычленять,

классифицировать, обобщать, закреплять образы букв,

«Назови и раскрась всех птиц»

для детей 4 – 7 лет

 

ЦЕЛЬ: тренировать зрительное восприятие, навыки

произвольного запоминания, развивать внимание,

умение анализировать изображения, вычленять,

классифицировать, обобщать, закреплять образы букв,

, навыки закрашивания.

 

«Четвертый лишний»

для детей 4 – 7 лет

ЦЕЛЬ: учить операциям классификации и обобщения,

классифицировать животных по месту проживания

(дифференцировать птиц, животных средней полосы и

жарких стран), тренировать зрительное восприятие,

навыки произвольного запоминания, развивать

внимание, умение анализировать изображения,

, навыки закрашивания.

 

«Каких животных

для детей 4 – 7 лет

ЦЕЛЬ: учить операциям анализа и синтеза на основе

зрительное

восприятие, навыки произвольного запоминания,

,

закреплять образы букв, навыки счета,

закрашивания.

Игры на развитие толерантных взаимоотношений у детей дошкольного возраста

Игры на развитие толерантных взаимоотношений у детей дошкольного возраста

человеческой индивидуальности.

В дошкольном возрасте воспитание и развитие происходит во время игр. Правильно подобранные игры, являясь основным видом деятельности у детей дошкольного возраста, позволяют воспитывать толерантные взаимоотношения среди детей и взрослых.

К играм на развитие толерантных взаимоотношений относятся:

Малайзия — мягкое рукопожатие обеими руками, касание только кончиками пальцев. Эскимосская традиция — потереться друг о друга носами.

Дети находятся в кругу, у ведущего в руке мяч. Ведущий подбрасывает мяч вверх и называет какое-нибудь свое положительное качество. Затем кидает мяч другому ребенку, и ребёнок называет положительное качество, которое он знает. Мяч, должен побывать у всех. (Это упражнение можно предложить воспитателям, немного усложнив его — нужно называть положительные качества, которые начинаются на первую букву имени человека.)

Приветствовать всех окружающих без слов с помощью мимики и жестов, при этом четко выполняя команды ведущего. Возможные команды: поздороваться глазами; поздороваться мизинцами; поздороваться пятками; поздороваться ушами и т.д.

.

Возможность время от времени рассказывать о своей семье является еще одним источником здорового самоуважения человека. Можно предложить детям принести фотографии своей семьи или нарисовать членов своей семьи, а затем рассказать о них

Участникам предлагается объединиться в группы: в пары — один участник играет роль родителя, другой роль ребенка. Каждой группе предлагается установить диалог при разрешении проблемной ситуации. При этом необходимо придерживаться своей роли. Пример ситуации:

.

Игра «Добрый ангел»